Spojovací nácvik příslušníků 4. brigády rychlého nasazení Žatec u CSTT Brno

Spojovací nácvik příslušníků 4. brigády rychlého nasazení Žatec u CSTT Brno

Centrum simulačních a trenažérových technologií Brno (CSTT) připravilo ve dnech 15. ledna – 18. ledna 2018 první ze čtyř cvičení, zaměřených na přípravu administrátorů Informačního systému velení a řízení (ISVŘ).

Cvičení se účastnili příslušníci spojovací roty 4. brigády rychlého nasazení Žatec a podřízených útvarů – příslušníci spojovacích specializací (administrátoři I. a II. úrovně).

Cílem spojovacího nácviku bylo se seznámit se s aplikací Virtual box a její možností využití pro osobní rozvoj, prakticky nainstalovat a nastavit k provozu pro koncové uživatele BVIS, prakticky nainstalovat a nastavit k provozu server ISVŘ, prakticky nainstalovat a nastavit k provozu klienta pro ISVŘ, prověřit funkčnost instalací a jejich možnost převádění mezi servery, společné adresné prostředí, ověřit si instalační postupy praxí a vytvořit si pomůcku.

Výcvik příslušníků spojovací roty podpořila přednáška o aktivních síťových prvcích praporčíka Jiřího Žádníka - příslušníka z Centra operačně taktických systémů velení a řízení Lipník nad Bečvou a o nových trendech současného vývoje HW prvků podplukovníka Petra Františe, zástupce vedoucího katedry komunikačních a informačních systémů UO Brno.

Za organizaci odpovídali příslušníci oddělení komunikačních a informačních systémů 4. brn rotmistr Radim Michálek a nadrotmistr Jan Káňa. Celkem se cvičení účastnilo 25 příslušníků spojovacích odborností z rot 4. brn.

Po dobu nácviku byla zabezpečena odborná pomoc pana Ing. Hnízdila (Delinfo), která byla plně využita jak po teoretické, tak praktické stránce.


Autor: nadporučík David Žůrek

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (7. Únor 2018)