Společný výcvik příslušníků české a americké armády na cvičení Saber Strike

Ve dnech 27. až 30. května 2016 se uskuteční na území České republiky přesun amerických vojáků v rámci cvičení Saber Strike v Pobaltí.

„Tímto cvičením NATO reaguje na vývoj bezpečnostního prostředí ve světě a prezentuje soudržnost a připravenost členských zemí ke kolektivní obraně. Také proto proběhne během přesunu společný výcvik českých a amerických vojáků,“ říká ministr obrany Martin Stropnický.

Průjezd příslušníků 2. jízdního pluku očekáváme dne 27. května ze základny v německém Vilsecku po D5 a pražském okruhu D0 do kasáren 17. listopadu v Praze-Ruzyni, kde je plánováno přenocování. Dne 28. května vojáci odjedou po D1 do Vyškova a Přáslavic, kde budou ubytováni po další dvě noci. Ve zdejších prostorech se také bude konat společný výcvik s českými vojáky zaměřený na střeleckou přípravu, vojenské lezení a řízení vozidel. V pondělí 30. května bude kolona pokračovat po D1 a na hraničním přechodu Bohumín opustí Českou republiku.

„Přesun se týká cca 500 vojáků a 225 kusů vojenské techniky. Vzhledem k počtu osob a vozidel a pro zachování bezpečnosti i plynulosti provozu na pozemních komunikacích bude kolona rozdělena do devíti částí,“ upřesňuje náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Josef Bečvář.

Časový rozestup mezi jednotlivými částmi kolony bude 30 minut a na území České republiky kolonu doprovodí a zabezpečí příslušníci Vojenské policie v součinnosti s Policií ČR. Při nácviku společného přesunu budou mezi Prahou a Vyškovem do sestavy americké jednotky začleněna i vozidla Iveco ze 74. lehkého motorizovaného praporu z Bučovic.

V pátek 27. května v odpoledních hodinách pozdraví v areálu kasáren Praha-Ruzyně americké i české vojáky ministr obrany Martin Stropnický a náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Josef Bečvář.

V neděli 29. května plánujeme pro veřejnost od 14.00 do 17.00 hodin Den otevřených dveří se statickou ukázkou techniky v kasárnách ve Vyškově.


Autor: podplukovnice Jolana Fedorková, oddělení komunikace s veřejností
Zdroj: www.army.cz

Vydal/a: 
Monika Nováková (20. Květen 2016)