Stát vás potřebuje, povzbuzovala přísahající nováčky ve Vyškově ministryně Šlechtová

Stát vás potřebuje, povzbuzovala přísahající nováčky ve Vyškově ministryně Šlechtová

Ve čtvrtek 3. května za přítomnosti ministryně obrany Karly Šlechtové, brigádního generála Jaromíra Alana a dalších významných hostů, přísahali ve Vyškově věrnost České republice noví příslušníci Armády České republiky, kteří prošli základní přípravou.

„Stát vás potřebuje. Děkuji vám, že jste se dobrovolně rozhodli a zavázali sloužit své vlasti. Jsem na vás hrdá,” řekla ministryně Šlechtová vojákyním a vojákům nastoupeným na vyškovském Masarykově náměstí.

Sborové „Tak přísaháme!“ tentokrát zaznělo z úst více než 409 absolventů kurzů základní přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově. Mezi nimi bylo i 32 nových příslušnic ozbrojených složek. Resort se čtvrtečním slavnostním aktem přiblížil svému rekrutačnímu cíli, který pro rok 2018 činí 2000 nových vojákyň i vojáků. Další nástupy budou následovat v červenci a září.

Ministryně také využila možnosti promluvit si neformálně s vybranou četou absolventů. Zajímala se hlavně o motivace vojáků pro vstup do AČR. „Hrdost na svou vlast, snaha být nápomocen i výzva, jestli to zvládnou,” citovala ministryně, co se od nových vojáků dozvěděla s tím, že zájem vyjet do mise nebyl pro nikoho primárním cílem.

Po slavnostním aktu na ministryni s doprovodem ve Vojenském výcvikovém prostoru Dědice čekala ukázka výcviku vyprošťování bojového vozidla pěchoty speciálně upraveným vyprošťovacím tankem VT-72. Ten si s BVP zapadnutým v rybníku poradil s pomocí masivních ocelových lan a systému kladek bez problému do dvaceti minut. V boji by to navíc zvládnul ještě rychleji.

„Důležité pro mě hlavně bylo vidět, jak tato technika funguje. Obzvláště když do dalších let chystáme za 53 miliard zakázku na obnovu celé naší pozemní techniky,“ uzavřela ministryně Šlechtová.


Velitelství výcviku-Vojenská akademie

  • Je resortním vzdělávacím a výcvikovým zařízením Ministerstva obrany ČR.
  • Je předurčeno k organizaci a provádění základní, odborné a speciální přípravy, kariérového vojenského vzdělávání, výcviku vojenských profesionálů a příslušníků Aktivní zálohy AČR.
  • Zabezpečuje přípravu jednotek a útvarů AČR do zahraničních misí. Zajišťuje provoz a rozvoj výcvikových zařízení ve vojenských výcvikových prostorech AČR a simulačních a trenažérových technologií užívaných AČR, plánuje jejich využití a připravuje v nich podmínky pro výcvik jednotek AČR a sil NATO.
  • Řídí a organizuje základní přípravu rekrutů a zabezpečuje vojenskou přípravu studentů Univerzity obrany.

    Autor: Jakub Fajnor, Tiskové oddělení MO

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (4. Květen 2018)