Střelecká škola bilancuje první čtvrtletí: Dynamické a plné novinek

Střelecká škola bilancuje první čtvrtletí: Dynamické a plné novinek

Zahájení roku 2022 se u Střelecké školy Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy tradičně neobešlo bez dynamického startu. Instruktoři se již v lednu účastnili kurzů u České zbrojovky v Uherském Brodě, aby byli proškoleni k nově zavedeným puškám pro přesnou střelbu Bren 2 PPS a zároveň se podíleli i na přípravě francouzských kadetů.

Průběžně pak plnili dlouhodobé úkoly spojené s tvorbou nové Koncepce střelecké přípravy z ručních zbraní u 4. brigády rychlého nasazení a účastí na vojskových zkouškách PPS a optického příslušenství ke kulometu Minimi, které se konaly v různých Vojenských výcvikových prostorech.

Nezbytnou součástí bylo také oživení vlastních dovedností po zimní pauze, a to k zabezpečení připravenosti k provedení první části kurzu Instruktor střelecké přípravy – střelecká část. A ten přinesl hned řadu změn a novinek. V důsledku hygienických opatření byla jeho kapacita snížena na 10 posluchačů, přičemž vzhledem k dosaženým výsledkům a efektivitě výcviku zůstane takto nastavena i nadále. Obvykle pestré složení zahrnovalo tentokrát mimo tradičních vojáků bojových útvarů i například příslušníky Hradní stráže, Univerzity obrany, či Krajských vojenských velitelství. Další novinkou bylo absolvování většiny střeleckých cvičení v kompletní balistické ochraně a taktickém vybavení, včetně prostředků pro střelbu v noci. A v neposlední řadě to bylo zahrnutí dalších ručních zbraní do výuky a výcviku, konkrétně pistole Glock a útočné pušky Bren 2, které má od začátku roku nově k dispozici i náš útvar. I přes vysokou zátěž a nepřízeň počasí kurz úspěšně ukončilo 8 vojáků, kteří tím postoupili do další – metodické části kurzu.

V následujícím období očekává Střelecká škola další posun ve výcviku, kdy by měla obdržet několik kusů PPS, které by tak mohly být zahrnuty co nejrychleji do přípravy budoucích instruktorů. Při zavedení jakékoli nové ruční zbraně je totiž nasnadě, že prvotní dotazy a požadavky nových uživatelů se obracejí právě ke střeleckým instruktorům.


Text: kapitán Jiří Horák, náčelník Střelecké školy OPřZOSpecPř
Foto: archiv Střelecké školy

Vydal/a: 
Monika Nováková (28. Březen 2022)