Střelecká škola certifikovala nové instruktory

Střelecká škola certifikovala nové instruktory

Souběžně s kurzem Odstřelovač vrcholil i letošní první ze dvou běhů Kurzu Instruktor střelecké přípravy. Jeho úspěšní absolventi převzali certifikát, na jehož základě mohou působit jako instruktoři střelecké přípravy u svých útvarů a zařízení.

Tentokrát to byli profesionálové z 43. výsadkového pluku Chrudim, 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec u Náměště nad Oslavou, 15. ženijního pluku Bechyně, 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec, Hradní stráže, ale i třeba zástupce Velitelství Teritoria Tábor.

Za ziskem tohoto certifikátu stojí 8 týdnů náročného výcviku u Velitelství výcviku-Vojenské akademie, na kterém se podílí kromě instruktorů Střelecké školy Úseku přípravy Komando i instruktoři externí. „Jeho účastníci musí nejprve úspěšně absolvovat 4 týdny střelecké části a poté další 4 týdny části metodické,“ vysvětluje jeden z vyškovských instruktorů.

Zatímco střelecká část proběhla již v termínu 21. 2. – 18. 3. 2022, metodická pak pokračovala až v termínu 9. 5. – 3. 6. 2022. Mezitím je tedy i doba, v rámci které je možné, potažmo nezbytné, se důkladně připravit. Do obou částí totiž musí uchazeči vstupovat s již potřebnými, danými znalostmi.

Ve střelecké části kurzu je cílem naučit a ujednotit činnost s organickými zbraněmi u svých jednotek s důrazem na: bezpečnostní opatření při nácviku střelby, nauka o ručních zbraních (RZ), základní a pokročilou manipulaci s RZ, základní a pokročilou střeleckou techniku s RZ, specifika střeleckého nácviku za snížených světelných podmínek, základy metodiky vedení střelecké přípravy.

V metodické části kurzu je cílem pak naučit a ujednotit metodickou činnost při vedení střeleckého výcviku s organickými zbraněmi svých útvarů s důrazem na: zásady přípravy a vedení zaměstnání ve střelecké přípravě, metodiku nauky o zbraních, nácviku se zbraní i organizaci a metodiku střeleckých nácviků.

Získaný certifikát je však platný pouze 4 roky a prodloužit si jej, znamená úspěšně absolvovat nástavbový kurz, tedy Obnovu platnosti osvědčení instruktora střelecké přípravy.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: archiv Střelecké školy VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (7. Červen 2022)