Stříbrná delegace z Národní gardy státu Nebraska

Stříbrná delegace z Národní gardy státu Nebraska

Díky uvolněným podmínkám protipandemických opatření mohla pokračovat spolupráce navázaná se vzdělávací institucí Národní gardy ve státě Nebraska v USA.

V týdnu od 16. do 20. 8. tak navštívila Praporčickou školu trojčlenná delegace představitelů NCO School Národní gardy státu Nebraska v čele se svým úřadujícím velitelem školy CSM Dean Reicks. Součástí programu týdenní návštěvy u Praporčické školy bylo nejen oficiální jednání, ale i poznávání vyškovského regionu.

Oficiální jednání zahájil vrchní praporčík Vojenské akademie štábní praporčík Vladimír Blažek, program pokračoval prezentací náčelníka Praporčické školy štábního praporčíka Martina Zaorálka společně s hlavním instruktorem Odboru profesní přípravy nadpraporčíkem Přemyslem Melichárkem. Obsahem jednání jsou tradičně informace o struktuře, úkolech Praporčické školy a v neposlední řadě také výměna aktuálních zkušeností z procesu přípravy poddůstojnického a praporčického sboru. Letos poprvé došlo i na výměnu zkušeností spojených s udržením kontinuity kariérového vzdělávání během pandemie covid. Vzájemné rozhovory se také zabývaly potenciálními vizemi rozšíření vzájemné spolupráce. Jedním z bodu jednání byla i možnost návštěvy u NCO School v Nebrasce.

Program také zahrnoval návštěvu a ukázky jednotlivých výcvikových zařízení, včetně ukázek střeleb z pistole a airsoftových zbraní. V rámci společenské části programu návštěvy Vojenské akademie ve Vyškově příslušníci Národní gardy navštívili historicky významné bojiště u Slavkova u Brna. Nakonec si také v doprovodu instruktorů Praporčické školy prohlédli historická centra měst Olomouce a Brna.


Text: nadpraporčík Bc. Petr Navrátil
Foto: archiv ÚsKaPřPodDPrap

Vydal/a: 
Monika Nováková (3. Září 2021)