Summer Survival 2016 je šestnáctým závodem letního přírodního víceboje

Summer Survival 2016 je šestnáctým závodem letního přírodního víceboje

Od pondělí 3. října až do pátku 7. října probíhá v posádce Vyškov mezinárodní přebor ve speciálním vojenském víceboji SUMMER SURVIVAL 2016. Závodu se letos účastní 17 tříčlenných družstev z Rakouska, Itálie, Kypru a České republiky.

Tyto oficiálně přivítal v rámci slavnostního zahájení za organizační štáb Velitelství výcviku – Vojenské akademie náčelník Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy plukovník gšt. Vojtěch Prýgl. Za pořadatele, tedy Sekci rozvoje a plánování schopností MO, se zahajovacího ceremoniálu účastnil podplukovník Jiří Malík.

„Jedná se o závod tříčlenných hlídek, vyžadující vysokou úroveň tělesné zdatnosti, psychické odolnosti a bezpečné zvládnutí ve všech oblastech speciální tělesné přípravy a střelby z ručních zbraní“, přibližuje jej major Roman Blahuta, náčelník vyškovských tělocvikářů a dále upřesňuje, že trasa a úkoly závodu vycházejí z pohybu a pobytu vojáka v neznámém terénu při plnění úkolů v odloučení. „Zařazeny jsou tedy úkoly prověřující schopnosti jednotlivců pružně reagovat, logicky myslet a improvizovat i schopnost účinně spolupracovat a komunikovat ve skupině“, dodává major Blahuta

Soutěže probíhají na různých místech, ať už v kasárnách, či přilehlém výcvikovém prostoru Březina a jako již tradičně i v prostorách Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a soutěžící mají již část disciplín za sebou. „První den patřil biatlonu. Běh náročnou trasou spolu s trestnými koly za střelbu a hod granátem na cíl průběžně míchal pořadím, ale nakonec se vše nejlépe podařilo zvládnout družstvu 44. lehkého motorizovaného praporu A z Jindřichova Hradce“, popisuje a hodnotí průběh soutěže hlavní rozhodčí kapitán Dušan Nečas. V úterý pak na družstva čekala první pěší etapa. „Ta zahrnovala prokázání dovedností ve velmi různorodých disciplínách, kterými byly v tento den boj z člunu, překážková dráha, plavání s překážkami a také lezení“, vysvětluje kapitán Nečas a dodává, že nejlépe si s etapou poradilo opět družstvo 44. lehkého motorizovaného praporu. To tak figurovalo v průběžném pořadí po dvou dnech na 1. místě, zhruba s 20 bodovým náskokem před druhou Vojenskou policií Praha. Na bronzovém stupínku zatím figurovalo družstvo 73. tankového praporu z Přáslavic, které se stalo v loňském roce vítězem. Pořadí soutěže se však může ještě hodně zamíchat, a to nejen náročností dalších disciplín, ale i nepřízní sychravého podzimního počasí.

Mezi soutěžícími z AČR jsou zástupci Vojenské policie, Univerzity obrany Brno, 7. mechanizované brigády Hranice, 4. brigády rychlého nasazení Žatec, Vojenského odboru Fakulty vojenské tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha, 13. dělostřeleckého pluku Jince a 25. protiletadlového raketového pluku Strakonice, přičemž mezi závodníky je i družstvo složené z žen Velitelství 7. mechanizované brigády Hranice.

Zajímavostí tohoto ročníku je také návštěva příslušníků ozbrojených sil Pakistánu, kteří projevili velký zájem se s průběhem takovéto soutěže blíže seznámit.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Vladimír Bezděk, Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. Říjen 2016)