SUMMER SURVIVAL 2023: V letním přírodním víceboji vítězí tým Vojenské policie

SUMMER SURVIVAL 2023: V letním přírodním víceboji vítězí tým Vojenské policie

„Vážení závodníci, začněte trénovat, máme pro vás dobrou zprávu. Po dlouhé covidové pauze opět připravujeme Summer Survival. V letošním roce už to bude 20. ročník. Závod bude v té kvalitě, na kterou jste zvyklí a kromě nových disciplín jsme oprášili i některé úspěšné z ročníků předchozích.“ To byla letošní výzva pořádající Sekce rozvoje druhů sil MO a organizátorů z Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově.

Výzva, kterou přijalo celkem 13 týmů, což bylo o dva více než v roce 2019, kdy se naposledy tento závod tříčlenných vojenských hlídek uskutečnil. Radost organizátorů i předčasné zklamání závodníků však zhatily zdravotní problémy. Ty zapříčinily, že se na samotný start v pondělí 21. srpna mohlo postavit pouze 7 týmů. Potěšující však bylo, že čtyři týmy Armády České republiky doplnily v letošním roce i družstav ze zahraničí. Ty zde naposledy startovaly v roce 2018, konkrétně Turecko a Itálie. Letos to byla Litva, Rakousko a Itálie. „Tento přírodní víceboj je vysoce náročný, vyžaduje vysokou úroveň tělesné zdatnosti a zvládnutí základních dovedností ve všech oblastech speciální tělesné přípravy a střelby z ručních zbraní, v neposlední řadě psychické odolnosti, a to od všech členů týmu, není tedy vůbec myslitelné nastoupit do něho s nějakým zdravotním handicapem,“ vysvětluje náčelník Centra tělesné přípravy VeV-VA podplukovník Roman Blahuta a doplňuje, že trasa a úkoly závodu vycházejí z pohybu a pobytu vojáka v neznámém terénu při plnění úkolů v odloučení.

Závod, který čtyři dny probíhal v členitém a zalesněném terénu CHKO Moravský kras, odstartoval Biatlon, následovaný dalšími deseti bodově hodnocenými disciplínami. „Bojovalo se na zemi, ve skalách, ve výškách, ale i ve vodě a to i s úkoly prověřujícími schopnosti jednotlivců pružně reagovat, logicky myslet, improvizovat, či účinně spolupracovat a komunikovat ve skupině,“ upřesňuje podplukovník Blahuta, který doplňuje, že jej doprovázelo navíc extrémní počasí v podobě úmorných veder, střídaných průtržemi.

A jak se s jednotlivými disciplínami, úkoly a podmínkami poradila družstva? Celkem suverénně prošlo celou soutěží družstvo Vojenské policie Praha, a stalo se tak nejen mistry AČR, ale i mezinárodními mistry se ziskem Putovního poháru. Ten naposledy získali v roce 2014. V předcházejícím ročníku byli druzí. 

Letošní společný triumf nadrotmistra Bohumila Švajdy, rotného Josefa Babáka a nadporučíka Michala Votavy byl o to cennější, že se v den zahájení závodu potkali vůbec poprvé v tomto složení, přestože se u VP tradičně pořádá soustředění zaměřené na „survival“ dovednosti. „Standardně se právě na jeho základě nominují soutěžící do závodu. V letošním roce se však kvůli pracovní vytíženosti, nemoci, či dovolené soustředění zúčastnil pouze rotný Babák, a tak jsme museli ukázat naše kvality až při samotném závodě,“ vysvětluje nadporučík Votava, který za všechny dodává:  „Rádi bychom především poděkovali velení VP za možnost připravovat se a následně se účastnit závodu Summer Survival. Veliké díky patří především majorovi Škobrtalovi, protože právě on má obrovské zásluhy na našem úspěchu, kdy nám v průběhu přípravy nám předával cenné rady, plánoval soustředění a metodicky nás vedl. Bez něj bychom takto úspěšní nebyli.“

Boj o zbylá místa na bedně tak jednoznačný nebyl. Dramatický souboj vedla družstva Itálie a 43. výsadkového pluku Chrudim, přičemž právě výsadkáři zabrali nejvíc a téměř se dotáhli na vítězné policisty. Naopak Itálie v posledních okamžicích závodu natolik zaváhala, že neuhájila ani třetí příčku. Na tu se naopak vyhouplo družstvo Litvy. Předčasně pak muselo závod ukončit družstvo Rakouska, které nakonec vyřadily rovněž zdravotní problémy.

Pořadí v národní soutěži: 1. místo Vojenská policie Praha  (1 271,3 bodů)

                                         2. místo 43. výsadkový pluk Chrudim  (1 203,0 bodů)

                                         3. místo VO FTVS  Praha  (932,3 bodů)

Pořadí mezinárodní soutěže:  1. místo Vojenská policie Praha

                                                2. místo 43. výsadkový pluk Chrudim

                                                3. místo LFTC Lithuania  (970,4 bodů)

Odkaz na kompletní výsledky: https://survival.vavyskov.cz/sites/default/files/2023-08/2023_vysledky.pdf.

V samotném závěru patří poděkování všem, kteří se podíleli na náročném zabezpečení tohoto závodu, včetně sponzorů.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (28. Srpen 2023)