Tak to bylo hustý…

Tak to bylo hustý…

V úterý 28. července 2015 navštívili vyškovské centrum přípravy personálu prázdninoví táborníci. A ne ledajací. O tom, že nedaleký tábor je zaměřen na vojenskou tematiku a že se jedná o skutečné vojenské nadšence, hovořila již stylová ústroj některých z nich, ve které do kasáren Dědice dorazili.

Na táboře, kde je vedoucí vedou k vojenství, mimo jiné hrají spoustu vojenských her. Ale chtěli vidět, jak vypadá skutečný vojenský život a Vyškovští jim to umožnili. Nebyl pro ně problém seřadit se do tvaru jako vojáci a za odborného výkladu tak absolvovat prohlídku celého areálu. Tu jim Vyškovští ještě zpestřili ukázkou speciálního výcviku potápěčů na univerzálním cvičišti tanků pod vodou, bojové techniky a na závěr ještě Haly vzdušných sil.

Pro všechny to byl skutečně nezapomenutelný zážitek a dávali to hodně najevo. „To je hustý … to je hustý …,“ ozývalo se nejčastěji při prohlídce doprovázené rozšířenýma nadšenýma očima všech, a také řadou dotazů.

Děkujeme všem, kteří se na této akci, ve spolupráci s Praporem zabezpečení a Centrem simulačních a trenažérových technologií, podíleli. Vždyť to pro nás byla také jedna z dalších příležitostí, jak prezentovat své poslání a kdoví, kolik z táborníků se nakonec i pro naše poslání také rozhodne.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (29. Červenec 2015)