Také vojenští důchodci si připomenuli Den válečných veteránů

Také vojenští důchodci si připomenuli Den válečných veteránů

V úterý 12. listopadu se uskutečnilo v prostorách Společenského klubu kasáren Dědice slavnostní shromáždění ke Dni válečných veteránů Klubu vojenských důchodců (KVD) Vyškov pod vedením podplukovníka v.v. Stanislava Uhlíře a za účasti hostů z Ministerstva obrany a Velitelství výcviku-Vojenské akademie.

Členové tohoto klubu, kromě připomenutí si samotného Dne válečných veteránů, bilancovali svoji činnost a aktivity v tomto roce, přičemž věnovali společnou tichou vzpomínku těm, kteří bohužel jejich řady navždy opustili.

Součástí programu bylo již tradičně obdarování jubilantů, začínaje oslavami 65 a konče 90 let, přičemž blahopřání a potlesk sklidili i členové slavící více než 90 let, včetně 97leté členky paní Růženy Brunclíkové. Předseda klubu podplukovník v.v. Uhlíř při této příležitosti předal i ocenění některým členům za dlouholetou aktivní práci pro klub. Mezi oceněnými Děkovným listem byl i dlouholetý předseda KVD, nynější ředitel Akademie 3. věku při posádce Vyškov plukovník v.v. Karel Ćvančara.

Setkání vojenských důchodců zpestřila prezentace štábního praporčíka Vladimíra Blažka o poslání vrchního praporčíka VeV-VA a roli vrchních či vedoucích praporčíků v AČR a také vystoupení Renaty Kořínkové z odboru pro válečné veterány MO, která má na starosti právě vojenské důchodce a seznámila je s informacemi v rámci péče o ně.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (12. Listopad 2019)