Téměř pět stovek nově vycvičených nováčků míří k útvarům

Téměř pět stovek nově vycvičených nováčků míří k útvarům

Ve čtvrtek 22. prosince opustilo kasárna Dědice 472 nováčků Armády České republiky, kteří u Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) úspěšně absolvovali tříměsíční kurz základní přípravy.

V rámci slavnostního ceremoniálu vyřazení za účasti velitele VeV-VA brigádního generála Josefa Kopeckého, vrchního praporčíka AČR štábního praporčíka Petra Seiferta a dalších hostů, zazněla z úst nových vojenských profesionálů a profesionálek zavazující slova k připravenosti plnit toto náročné poslání, tedy obětavost, odpovědnost, odvaha, věrnost a čest.   

Zastupující vrchní praporčík VeV-VA nadpraporčík Marek Mareček nejprve v úvodu připomenul průběh celého kurzu, kde zmínil, že patří k počáteční etapě přípravy vojáka a má tak za cíl naučit vojáky základním právům a povinnostem, zvládnout hlavní činnosti potřebné k přežití na bojišti, zvládnout obsluhu a střelbu z ručních zbraní a v neposlední řadě vytvořit také psychické a fyzické předpoklady. Zdůraznil, že bylo nutné také uspět u fázových testů, či prokázat své schopnosti při plnění úkolů v náročných zimních klimatických podmínkách v rámci závěrečného několikadenního komplexního polního výcviku, a to nejen jako jednotlivec, ale také jako platná součást týmu.    

Štábní praporčík Petr Seifert poté promluvil k absolventům jménem velení armády, přičemž hned v úvodu zmínil: „Velení AČR si velmi váží vašeho závazku ke službě v ozbrojených silách“, přičemž dodal, že absolvování základní přípravy je teprve prvním krok k tomu stát se plnohodnotnými vojenskými profesionály.

O tom, že noví vojenští profesionálové jsou srdcaři, svědčí také hned dva mimořádné a příkladné činy příslušníků tohoto kurzu. A to sbírka do Vojenského fondu solidarity při příležitosti Dne válečných veteránů, v rámci které se jen mezi příslušníky kurzu, instruktory a veliteli vybralo téměř 40 000 korun (z celkové částky za Velitelství výcviku – Vojenskou akademii a Prapor zabezpečení Vyškov 57 571 korun), a dále ocenění vojína Jiřího Chromuláka plaketou náčelníka Generálního štábu AČR za záchranu lidského života. Za zmínku také stojí, že mezi čerstvými absolventy jsou i dva reprezentanti ASC Dukly Praha, potažmo České republiky, a to trojnásobný pětibojař roku (2014-2016), dvojnásobný mistr Evropy vojín Jan Kuf a vojín Martin Fuksa, kanoista, který se chlubí mezi jinými titulem mistra světa.

Úspěšné zakončení posledního letošního kurzu základní přípravy symbolickými třemi údery na zvon Centra základní přípravy provedl generál Kopecký, který mimo jiné absolventům řekl: „Vážím si toho, čeho jste zde dosáhli, vím, že to nebylo jednoduché, tím, že jste se stali vojáky, nesete také určitou symboliku, představujete a reprezentujete nyní nejen sebe, ale naši republiku, náš stát a to je velmi významné a náročné poslání“, přičemž poděkování patřilo také instruktorům, kteří je na start kariéry vojenského profesionála připravili.  

Další rekruti AČR nastoupí k základnímu výcviku 2. ledna, a to opět v počtu kolem pěti stovek.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (23. Prosinec 2016)