Tříměsíční základní kurz pokračuje

Tříměsíční základní kurz pokračuje

Po vojenské přísaze armádní nováčky čekal první komplexní polní výcvik. Ten, s prvky přežití a v různorodých terénních podmínkách, proběhl v tomto týdnu pod vedením instruktorů Centra základní přípravy vyškovské vojenské akademie, ve vojenském výcvikovém prostoru Březina.

Nováčci si tak po pěti týdnech základní přípravy, během tří náročných dnů, prověřili znalosti a dovednosti z jednotlivých druhů vojenských příprav, jako je taktická, topografická, chemická a další, ale také to, jak jsou schopni zvládat větší fyzickou i psychickou zátěž, či pracovat v týmu.

Součástí tohoto výcviku bylo nocování v lese s budováním přístřešků a příprava stravy. Četa příslušníků složená z nováčků mířících k 4. brigádě rychlého nasazení, převážně k 43. výsadkovému praporu Chrudim, absolvovala navíc speciální testy pod dohledem vojenských psychologů.

„Vojáci mají za sebou první fázi, převážně teoretickou, jejíž náplní byla především pořadová příprava, základní řády a teoretická část odborných předmětů a nyní prochází fází druhou, která se soustředí na praktický výcvik ve střelbě, ale i v ostatních druzích vojensko odborné přípravy,“ přibližuje kurz základní přípravy náčelník Centra základní přípravy podplukovník Jiří Studničný a zdůrazňuje, že do další fáze však nepostupují automaticky všichni: „Dál jdou jen ti, co úspěšně projdou takzvanými fázovými testy a postupovou zkouškou, s ostatními se bohužel musíme rozloučit. Složili sice vojenskou přísahu, ale stále jsou ve zkušební době.“

A co čeká nováčky dál? „Ještě třetí a čtvrtá fáze, zaměřené na výcvik v taktické, topografické a zdravotní přípravě, samozřejmě opět spojené s fázovými testy a postupovými zkouškami a závěrečný komplexní polní výcvik,“ přibližuje podplukovník Studničný.

Ti co úspěšně projdou až do tzv. „vítězného konce“, tedy splní všechna kritéria potřebná pro absolvování kurzu, jako počáteční přípravy každého vojenského profesionála, budou slavnostně vyřazeni koncem měsíce června v prostorách auly kasáren Dědice a nástupem ke svým útvarům a zařízením AČR, kam jsou již od počátku předurčeni, odstartují svou novou životní profesní kariéru, tedy poslání vojenského profesionála.


Autor: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: nadporučice Gabriela Horáková, kaplanka Oddělení duchovní služby VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (21. Květen 2015)