U Praporčické školy stále rozvíjí mezinárodní spolupráci

U Praporčické školy stále rozvíjí mezinárodní spolupráci

Rok se sešel s rokem a opět jsme mezi námi přivítali příslušníky národní gardy z NCO Academy v Nebrasce. Trojčlenná delegace představitelů NCO Academy Národní gardy státu Nebraska v čele se zastupujícím velitelem školy 1SG Andrew Siemek navštívila Praporčickou školu v uplynulém týdnu.

Oficiální jednání zahájil její náčelník, štábní praporčík Martin Zaorálek, přičemž program pokračoval představením Vojenské akademie, ale i systému vzdělávání u AČR až po poslání samotné Praporčické školy. „Obsahem těchto jednání jsou tradičně informace o naší struktuře, úkolech a v neposlední řadě také výměna aktuálních zkušeností z procesu přípravy poddůstojnického a praporčického sboru,“ vysvětluje štábní praporčík Zaorálek, přičemž doplňuje, že vzájemné rozhovory se rovněž zabývaly potenciálními vizemi rozšíření vzájemné spolupráce. „Jedním z bodů jednání tak byla i možnost návštěvy u NCO School v Nebrasce, či možnost realizace instruktorských kurzů a výměnných pobytů instruktorů obou složek,“ prozrazuje plány do budoucna Zaorálek.

Program zahrnoval i návštěvu a ukázky jednotlivých výcvikových zařízení a výcviku prováděného u Vojenské akademie, včetně toho základního. A součástí návštěvy bylo nejen oficiální jednání, ale i poznávání vyškovského regionu, jako například významného bojiště u Slavkova u Brna.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: archiv Praporčické školy

Vydal/a: 
Monika Nováková (23. Srpen 2022)