U příležitosti oslav Den veteránů vojenští důchodci posádky Vyškov bilancovali svou činnost za rok 2017

U příležitosti oslav Den veteránů vojenští důchodci posádky Vyškov bilancovali svou činnost za rok 2017

Podpořit je přišli zástupci města Vyškova – starosta Karel Goldemund, Velitelství výcviku – Vojenské akademie plukovník gšt. Jaroslav Medek, Ministerstva obrany Vladimír Petr a základní odborové organizace Karel Zvěřina.

V rámci bilancování činnosti zaznělo mimo jiné, že klub nedisponuje vlastními finančními prostředky a tak musí spoléhat na sponzory. Jedním z nich byl i místopředseda senátu Ivo Bárek, který pozval důchodce do Senátu a Parlamentu České republiky a uhradil autobus. Velitel praporu zabezpečení Vyškov podplukovník Jan Bouda jim zase například umožnil zúčastnit se výcviku v plavbách techniky.

Po odstoupení plukovníka v.v. Karla Čvančary, který byl zakládajícím členem Klubu vojenských důchodců (KVD) posádky Vyškov a 25 let jeho předsedou, tuto funkci po svém zvolení vykonává podplukovník v.v. Stanislav Uhlíř. „Důchodci čerpají příspěvky především z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP), a to na stravování, dovolenou nebo kulturu a sport, a v tomto budeme pokračovat,“ řekl mimo jiné Stanislav Uhlíř, který k tomuto ještě dodal: „Aby byla činnost pestřejší, bylo by nutné založit spolek zaregistrovaný u krajského soudu, který by fungoval na principu ročního příspěvků členů. Ten by se pohyboval v částce kolem 100 korun a dále formou dotací a sponzorských darů.“

Součástí pravidelného ročního bilancování KVD bývá také ocenění jubilantů. A zde je nutné vyzdvihnout veterána podplukovníka v.v. Josefa Poláška, který nedávno oslavil 90 let, přičemž svoji vojenskou kariéru zasvětil právě vyškovským kasárnám. A vyškovští panu Poláškovi také uspořádali v měsíci říjnu malou oslavu, na které nechyběli ani zástupci VeV – VA v čele s náčelníkem štábu plukovníkem gšt. Jaroslavem Medkem a další gratulanti. Mezi mnohými zaznělo i blahopřání od zástupce Československé obce legionářské: „Vážený pane podplukovníku, dovolte, abych Vám popřál za sebe a zároveň za posluchače motostřeleckého a tankového směru k Vašim krásným narozeninám mnoho zdraví a mnoho přátel. Osobně děkuji za vzorné lidské jednání ve Vašem dlouholetém velitelském a pedagogickém působení. S úctou Ján Vitko.“

V závěru nezbývá než vojenským důchodcům, k nímž jsme mnohému povinováni, popřát hodně zdaru v jejich další činnosti i pevné zdraví.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková mluvčí VeV – VA

Foto: archiv KVD a Hana Jurčová, CKIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (15. Listopad 2017)