U slavnostního odhalení památníku skupině PLATINUM-PEWTER nechyběli ani Vyškovští

U slavnostního odhalení památníku skupině PLATINUM-POWER nechyběli ani Vyškovští

Dne 29. 8. 2020 v rámci oslav 73. výročí vzniku výsadkových jednotek, 75. výročí seskoku skupiny PLATINUM-PEWTER a 75. výročí osvobození proběhlo pod záštitou starosty města Chrudimi a za podpory Zemědělská a.s. Horní Bradlo a 43. výsadkového pluku slavnostní odhalení památníku skupině PLATINUM-PEWTER na doskokové ploše skupiny v prostoru u obce Javorné.

Součástí památníku je kamenná deska se symbolem skupiny, tabule s popisem činnosti skupiny a přehled jejich členů. Jedním z nich byl i Jaroslav Klemeš, jenž byl patronem kurzu KOMANDO pořádaného u VeV-VA Vyškov a proto zde nechyběli ani jeho instruktoři. Dokud zdravotní stav generálporučíku Klemešovi dovoloval, zúčastňoval se pravidelně slavnostních ceremoniálů vyřazení úspěšných absolventů kurzu KOMANDO v prostorách krypty Národního památníku hrdinů Heydrichiády v pražské Resslově ulici.


Text: praporčík Jiří Hušek, Úsek přípravy KOMANDO

Foto: Pavel Vrba

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (22. Září 2020)