U SOVZ Hradiště se vybralo přes 6 tisíc korun do Vojenského fondu solidarity

 U SOVZ Hradiště se vybralo přes 6 tisíc korun do Vojenského fondu solidarity

Příslušníci SOVZ Hradiště uspořádali v měsících září, říjen a listopad 2017 finanční sbírku za účelem podpory Vojenského fondu solidarity. Celková částka, která byla poukázána na účet Vojenského fondu solidarity, dosáhla hodnoty 6 478,- Kč.

Výtěžek této sbírky je primárně určen na pomoc vojákům a vojákyním v činné službě, kteří se dostali do složité životní situace, či pro podporu nezaopatřených dětí vojáků, kteří zahynuli při plnění služebních povinností, nebo jsou těžce tělesně postiženi následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby. Vojáci SOVZ Hradiště využívají všech možností participace na fondu, je však pěkné vidět u kasičky sounáležitost všech vojáků z povolání, občanských zaměstnanců a kolegů z ostatních složek cvičících na našem zařízení. …Děkujeme…


Text: náčelník štábu SOVZ Hradiště kapitán Ing. František Truhlář

Foto: archiv SOVZ Hradiště

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (22. Prosinec 2017)