U Vojenské akademie se připravují také armádní specialisté

U Vojenské akademie se připravují také armádní specialisté

Mezi nimi například posluchači kurzu Obsluha vyprošťovacího automobilu T-815 AV-15, kteří si v prvních dubnových dnech osvojili praktickým výcvikem znalosti užívání tohoto vyprošťovacího automobilu. Specializovaný kurz probíhá pod organizací Úseku přípravy logistických odborností Odboru profesní přípravy VeV-VA.

Pod vedením instruktora praporčíka Michala Fajmona proběhl praktický výcvik vyprošťování zapadlé techniky v terénu, v prostoru VVP Březina. Kromě jiných speciálních přípravků z výbavy AV-15 bylo využito hlavního navijáku AV-15 a vytvořením trojnásobného kladkostroje byl z terénu vyprošťován „středně těžce“ zapadlý vyprošťovací tank o celkové hmotnosti 47 000 kg. Tím si posluchači nabyté znalosti ověřili v praxi. Zejména fakt, že k vyproštění takto zapadlého tanku je potřebné vyvinout sílu 330 kN (33.000 kg).

Cílem tohoto specializovaného kurzu je připravit absolventy k plnění funkčních povinností jeřábníka, vazače, evakuačního specialisty a svářeče elektrickým obloukem při dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. V oblasti technické přípravy je úkolem osvojit si zásady kontrol, údržby a ošetřování svěřené techniky v rozsahu stanoveném odbornými předpisy.


Text: prap. Michal Fajmon, Úsek přípravy logistických odborností

Foto: nprap. Bc. Vladimír Lapčík, hlavní instruktor Odboru profesní přípravy

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (4. Duben 2019)