Učit a cvičit profesionály celé AČR, znamená se také neustále zdokonalovat

Učit a cvičit profesionály celé AČR, znamená se také neustále zdokonalovat

To platí i o instruktorech Kurzu útočného boje – KOMANDO, kteří se snaží přinášet do kurzu nové prvky a výcvikové metody, tak aby jeho účastníky vždy připravili do reálných situací moderního bojiště.

Vyškovští instruktoři tak v uplynulých dvou týdnech provedli vlastní výcvik za účelem sladění taktiky. Ve spolupráci s kolegy z 43. výsadkového pluku Chrudim ladili taktiku v lese, aeromobilní operace, vysazení z člunu, či boj v zastavěné oblasti.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: nadrotmistr Pavel Vystrčil, Úsek přípravy KOMANDO

Vydal/a: 
Monika Nováková (25. Říjen 2021)