Uctili jsme památku velitele výsadku Wolfram

Ucttili jsme památku velitele výsadku Wolfram

V sobotu 8. ledna 2022 proběhl na městském hřbitově v Brně Líšni tradiční pietní akt k uctění památky velitele výsadku Wolfram podplukovníka Josefa Otiska, jenž je i patronem pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava a jenž je uveden i v síni tradic Úseku přípravy Komando.

V úvodní části vzpomínkové akce zazněla na místním hřbitově hymna České republiky v podání Vojenské hudby Olomouc. Poté následovala modlitba za padlé vojáky kaplana Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově.

Význam osobnosti podplukovníka Josefa Otiska, jeho poslání a úkoly, které plnil během 2. světové války, připomněl ve svém projevu všem přítomným ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava plukovník Jaroslav Medek.

Na závěr proběhlo položení kytic a zapálení svíc u hrobu podplukovníka Josefa Otiska. Vzpomínkové akce se zúčastnila rodina podplukovníka Josefa Otiska, vojáci Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava, příslušnící Velitelství výcviku-Vojenské akademie a další zástupci AČR, starosta městské části Brno-Líšeň Břetislav Štefan, zástupci klubů výsadkových veteránů a zástupci dalších společenských organizací.


Text: kapitán Martin Ogořalek, KVV Ostrava a praporčík Jiří Hušek, Úsek přípravy KOMANDO VeV-VA

Foto: nadrotmistr Pavel Vystrčil, Úsek přípravy KOMANDO VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (12. Leden 2022)