Ukončení a slavnostní vyřazení absolventů zdokonalovacího kurzu základní přípravy

Ukončení a slavnostní vyřazení absolventů zdokonalovacího kurzu základní přípravy

Ve čtvrtek 5. května 2016, tedy ve stejný den, kdy armádní nováčci složili svou vojenskou přísahu,  se uskutečnilo v prostorách Společenského klubu kasáren Dědice také slavnostní vyřazení úspěšných absolventů měsíčního zdokonalovacího kurzu základní přípravy.

Za účasti náčelníka štábu Velitelství výcviku – Vojenské akademie plukovníka Jaroslava Medka, náčelníka Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy VeV – VA plukovníka gšt. Vojtěcha Prýgla, velitelů a instruktorů Centra základní přípravy, převzalo osvědčení o ukončení kurzu jeho 14 úspěšných absolventů.

Jedná se o Základní přípravu – zdokonalovací kurz v trvání 4 týdnů, tedy o zdokonalovací etapu příslušníka AČR. Do tohoto kurzu jsou totiž rekrutováni cestou Agentury personalistiky AČR vojáci zpět do služebního poměru, kdy doba od ukončení jejich předchozího služebního poměru není delší než 5 let, nebo vojáci Aktivní zálohy, kteří absolvovali šestitýdenní základní přípravu a komplexní tříletý cyklus.

Cílem tohoto typu základní přípravy je obnovit u vojáků znalosti v oblasti základních práv a povinností, zvládnutí základních činností potřebných k přežití v boji, v obsluze a střelbě se zbraněmi, a dále zvýšení fyzických, psychických a morálních předpokladů k výkonu služby.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. Květen 2016)