Uniformy dalších 252 vojenských profesionálů zdobí nově odznaky absolventa kariérového kurzu

Uniformy dalších 252 vojenských profesionálů zdobí bronzové či stříbřité odznaky absolventa kariérového kurzu

V měsíci listopadu vyvrcholily slavnostním vyřazením úspěšných absolventů hned dva typy kariérových kurzů u Praporčické školy Velitelství výcviku-Vojenské akademie, a to poddůstojnického kurzu, jehož absolventi si připevnili na svá saka bronzové odznaky, a základního praporčického kurzu, kteří nyní nosí odznaky stříbřité.

V pátek 8. listopadu se za přítomnosti vrchního praporčíka Velitelství výcviku-Vojenské akademie, hlavního instruktora odboru profesní přípravy a dalších hostů, v prostorách auly kasáren Dědice uskutečnilo slavnostní vyřazení 112 úspěšných absolventů poddůstojnického kurzu. Posluchači jej absolvovali od 9. září 2019 a během 9 týdnů rozšiřovali své tzv. „soft skills“ formou teoretických zaměstnání, jako například prezentační dovednosti, ustanovení vojenských zákonů, předpisů a taky pravidel vedení malých týmů. Své „hard skills“ pilovali během praktických zaměstnání tak, aby zvládli velet družstvu a správně metodicky řídit zaměstnání družstva. Z deseti nominovaných byl nejlepším absolventem poddůstojnického kurzu jmenován četař Patrik Schabatka ze 71. mechanizovaného praporu, a to za nejlepší výsledky dosažené v průběhu celého kurzu.

O pár dní později, přesněji 21. listopadu, se v téže aule uskutečnilo další slavnostní vyřazení, tentokrát úspěšných absolventů základního praporčického kurzu. Podpořit své vojáky během této slavnostní události přijeli pozvaní velitelé útvarů s vrchními praporčíky. Všech 140 posluchačů praporčického kurzu slavnostně nastoupilo k převzetí závěrečných certifikátů a odznaků kariérového kurzu, přičemž cesta k tomuto cíli nebyla však snadná. Nejlepším posluchačem praporčického kurzu byl vyhlášen rotmistr Jan Suchomel ze 74. lehkého motorizovaného praporu. Tito posluchači si prošli tříměsíčním procesem, během kterého museli zvládnout pravidla komunikace a zpracovat závěrečnou písemnou práci. A právě ta byla letošní novinkou v systému hodnocení posluchačů základního praporčického kurzu. Závěrečnou praktickou zkouškou byla poté ústní obhajoba písemné práce, kde se prověřili prezentační dovednosti posluchačů, které získali studiem. Cílem závěrečné písemné práce je prověření schopnosti budoucího praporčíka umět identifikovat problémy a pomocí svého úsudku nacházet a navrhovat velitelům možná řešení.

Vydal/a: 
Monika Nováková (27. Listopad 2019)