Únos, zajetí, výslechy, vyjednávání. I letos se uskuteční Kurz přežití pro novináře a humanitární pracovníky

Únos, zajetí, výslechy, vyjednávání. I letos se uskuteční Kurz přežití pro novináře a humanitární pracovníky

Už téměř třicet let organizuje odbor komunikace MO ve spolupráci s Armádou ČR Kurz speciální přípravy pro krizové situace. Takzvaný kurz přežití pro redaktory, kameramany, fotografy a humanitární pracovníky se letos uskuteční ve dnech 14. – 21. dubna 2023 ve Vojenském újezdu Březina.

Kurz, který běží od roku 1994 a dosud jím prošlo bezmála pět set lidí, je cenný tím, že se snaží maximálně přiblížit realitě. Ať už jde o válečný konflikt nebo humanitární katastrofu, novináři nejrůznější krizové situace na kurzu prožijí téměř jako ve skutečnosti: „Účastníky kurzu chceme připravit na možná rizika, se kterými se mohou v nebezpečných oblastech setkat a zároveň je seznámit, jak se v těchto extrémních situacích zachovat,“ říká Daniela Hölzelová z odboru komunikace MO.

Kurz zahrnuje teoretickou část s navazujícím praktickým výcvikem. V jeho průběhu se účastníci naučí překonávat své fyzické i psychické limity a zvládat techniky vyjednávání v krizovém prostředí. Učí se orientovat v neznámém terénu za ztížených podmínek, osvojí si zásady přežití, základy ochrany proti zbraním hromadného ničení a poskytování první pomoci.

Vzhledem k náročnosti kurzu musí všichni zájemci absolvovat psychologické a fyzické testy, které se uskuteční 14. března 2023 v Praze pod vedením specializovaných pracovníků Vědeckého a servisního pracoviště tělesné výchovy a sportu Ministerstva obrany a psychologů z Agentury vojenského zdravotnictví.

Vyplněnou přihlášku (příloha) zasílejte do 28. února 2023 na adresu: Odbor komunikace MO, Tychonova 1, Praha 6, 160 01 a na obálce uveďte Kurz přežití.

Kontaktní osoba:

Daniela Hölzelová, Odbor komunikace MO – oddělení Public Relations, tel.: 917 200 293, 606 711 680, email: holzelovad@army.cz


Autor: Daniela Hölzelová, OK MO

Vydal/a: 
Monika Nováková (9. Leden 2023)