Úsek přípravy Komando udržuje tradice

Úsek přípravy Komando udržuje tradice

Kromě výcviku se příslušníci Úseku přípravy Komando Velitelství výcviku-Vojenské akademie po celý rok věnují také udržování tradic.

Naposledy se v srpnu na městském hřbitově v Břeclavi a také hřbitově Brno-Líšni zúčastnili pietního vzpomínkového aktu na plk. Josefa Černotu a pplk. in memoriam Josefa Otiska.

Oba výše jmenovaní byli příslušníky čs. zahraniční armády a členy skupiny Wolfram a jsou uvedeni v síni tradic Úseku Přípravy Komando jakožto osobnosti, na jejichž výcvik a výcvikové metody navazuje současný kurz Komando, pořádaný u VeV-VA Vyškov.


Text a foto: praporčík Jiří Hušek, Úsek přípravy Komando

Vydal/a: 
Monika Nováková (3. Září 2020)