Úspěšná mezinárodní akreditace výcvikového programu Joint Fires Observer

Úspěšná mezinárodní akreditace výcvikového programu Joint Fires Observer

V termínu 22.-30. října probíhala v rámci dělostřeleckého kurzu Joint Fires Observer (JFO) akreditace výcvikového programu JFO AČR ze strany Joint Fires Support Executive Steering Commetee (JFS ESC) mezinárodní komise pro společnou palebnou podporu v rámci států NATO, kde má i AČR své zastoupení.

Schopnost JFO, jejímiž nositeli v rámci všech druhů bojové činnosti jsou příslušníci dělostřeleckého průzkumu, s sebou přináší další efektivní možnosti použití prvků společné palebné podpory na bojišti a rozšiřuje schopnosti velitele manévrové jednotky při plnění stanovených úkolů.

Kurz trval 4 týdny od 14. 10. do 8. 11. a byl zaměřen na zvládnutí teorie a praktické úlohy při podpoře navedení leteckých prostředků na cíl při druhém typu blízké vzdušné podpory (Close Air Support), kdy letecký návodčí (JTAC) není schopen pozorovat cíl. Praktický výcvik byl prováděn jak na simulátorech, tak v reálném prostředí s podporou 22. základny vrtulníkového letectva a 21. základny taktického letectva ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina.

Akreditační komise složená z příslušníků US Armed Forces a speciálních sil Korejské republiky, podrobně zjišťovala stav připravenosti výcvikové aktivity dle mezinárodního standardu, ke kterému se AČR připojila již v roce 2016. Výsledkem byl návrh tento výcvikový program akreditovat. AČR tím získala možnost cvičit své specialisty JFO pro mezinárodní prostředí v domácích podmínkách a zároveň nabídnout tuto výcvikovou aktivitu ostatním národům v rámci NATO, které ještě svůj vlastní program nemají a uvažují o zavedení JFO do struktury svých ozbrojených sil. Výhodou v tomto směru je, že celý výcvik JFO je veden v anglickém jazyce, na což jsou připravováni jak studenti z řad dělostřeleckých návodčích, tak instruktoři.

O vysoké náročnosti kurzu se letos mohli přesvědčit posluchači z Jinecké posádky, kteří úspěšně dokončili kurz v počtu dvou příslušníků 13. dělostřeleckého pluku.


Text a foto: kapitán Lukáš Smyček, Úsek přípravy dělostřelectva Odboru profesní přípravy

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (12. Listopad 2019)