V Rabštejně se uskutečnil seminář vojenských lezců

V Rabštejně se uskutečnil seminář vojenských lezců

Ve dnech 30. – 31. května 2019 se pod záštitou velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) brigádního generála Radka Hasaly, uskutečnil „Praktický seminář pro instruktory vojenského lezení“.

Ten zahájil náčelník Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy (OPřZOSpecPř) plukovník Miloš Zrubec, který přivítal 48 jeho účastníků v krásném prostředí přírodní rezervace Rabštejn. Ve svém úvodním projevu ocenil náročnou práci instruktorů vojenského lezení (VL) a jejich snahu se neustále zdokonalovat.

Cílem tohoto semináře bylo seznámit účastníky s novými poznatky, doplnit praktické znalosti z oblasti vojenského lezení a využití sportovního výkonu ve VL, jako aspektu v rámci projektů P-RCH. „Od začátku jsme tento seminář koncipovali jako praktický, se snahou instruktory lezení vytáhnout tam, kde to mají nejraději, tedy na skály,“ vysvětluje major Jiří Pevný z Centra tělesné výchovy (CTV) VeV-VA.

Témata jednotlivých bloků vycházela ze zpětné vazby, kterou vyškovští specialisté z Centra tělesné výchovy dělají po každém kurzu VL. „Chtěli jsme zařadit to, co instruktory zajímá a na co není během samotného kurzu čas. Takže jsme připravili více bloků po menších skupinách s nabídkou, že si každý účastník mohl sestavit svůj program, podle toho, co ho z dané nabídky zajímalo,“ přibližuje jeho průběh major Jiří Pevný.

V odborných tématech, jako jsou techniky jištění, jistící pomůcky, jistící stanoviště, nízko-lanové aktivity, napínání lan, či legislativa pro výcvik VL se lektorování většinou ujali vedoucí instruktoři vojenského lezení AČR. Na odborná témata ze zdravovědy, Prevence úrazů – příprava organizmu na specifickou lezeckou zátěž (Bc. Anna Laurencová) a Kompenzační po zátěžové cvičení (Mgr. Monika Bačíková), pak byli pozvaní odborníci.

K příjemné atmosféře a celkovému ozvláštnění semináře přispěl i kaplan 15. ženijního pluku a instruktor VL v jedné osobě kapitán Jan Böhm, který pro všechny připravil ve skalách galerii, kde účastníci společně s instruktory vzdali hold a uctili památku všech, kteří zahynuli v horách. Zároveň si tak připomněli i své tradice jako vojáci – lezci. A na večerní hodiny připravili organizátoři ještě zajímavé soutěžní klání v chůzi na slack line, visu na kouli a boulderingu.

Toto setkání bylo vhodnou příležitostí nejen pro vzájemnou výměnu zkušeností ale i možnost vyzkoušet si nové pomůcky díky přítomným zástupcům firem, které vyrábí horolezecký materiál. Velký dík pak bezesporu patří 153. ženijnímu praporu za logistickou podporu při zabezpečení této akce a všem instruktorům, kteří přispěli k jejímu průběhu. „Je hned poznat, že jsou tu lidé, kteří tuto oblast speciální tělesné přípravy (STP) dělají se zájmem, chtějí se něco naučit a nikdo je nemusí do ničeho nutit,“ shrnul v jeho závěru náčelník CTV podplukovník Roman Blahuta.


Text: kpt. Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA, mjr. Jiří Pevný, CTV VeV-VA

Foto: archiv CTV

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. Červen 2019)