V rámci Akademie 3. věku přednášel místopředseda Senátu Parlamentu ČR

V rámci Akademie 3. věku přednášel místopředseda Senátu Parlamentu ČR

Ve středu 27. března se uskutečnila v sále Společenského klubu kasáren Dědice další z pravidelných přednášek Akademie 3. věku, která funguje při Velitelství výcviku-Vojenské akademii ve Vyškově.

Její prezident plukovník v.v. Karel Čvančara mezi její účastníky tentokrát pozval místopředsedu Senátu Parlamentu ČR Ivo Bárka. Ten zde představil fungování Senátu Parlamentu ČR a taky práci senátora.

„Děkuji panu Dr. Čvančarovi za pozvání a všem za vlídné přijetí, pozornost i spoustu otázek na tělo,“ zmínil v závěru pan senátor Bárek, který od účastníků rovněž obdržel kytičku pro manželku a dodal, že se těší zase brzy na shledanou.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: archiv senátora Ivo Bárka

Vydal/a: 
Monika Nováková (28. Březen 2019)