V zeleném i v bílém…

V zeleném i v bílém

Na jaře pomáhali naši příslušníci v Alzheimercentru v Ostravě a v Léčebně dlouhodobě nemocných nemocnice v Mariánských Lázních jako pomocný personál. Nyní jsou nasazeni jako kvalifikovaný personál ve Vojenské nemocnici v Brně.

Veronika, Eliška, Tomáš, Milan, Adam, Sebastián, Jakub aneb 7 našich statečných z Úseku přípravy zdravotnických odborností. Již druhým týdnem jsou naši zdravoťáci nasazeni jako kvalifikovaný personál na odděleních brněnské vojenské nemocnice. Všichni vykonávají odbornou práci v covidovém režimu, tedy při vysokých nárocích na hygienu, ochranné pomůcky a speciální režim.

Odbornou práci, která je zde potřeba, ale všichni zvládají výborně. „Z oddělení máme na naše nasazení, na naši pomoc ty nejlepši reakce. Stejně tak má naše uznání a obdiv personál nemocnice a my jsme rádi, že jim můžeme pomoci,“ hodnotí jeden z nich.

Až se situace zklidní, vrátí se zpět za katedru, ale teď musí být tam, kde je jich potřeba.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Úsek zdravotnických odborností

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. Listopad 2020)