Válečné veterány jsme podpořili během i sbírkou: Více než 8 tisíc kilometrů a 21 tisíc korun

Válečné veterány jsme podpořili během i sbírkou: Více než 8 tisíc kilometrů a 21 tisíc korun

Již tradičně se Velitelství výcviku-Vojenská akademie (VeV-VA) i s podřízenými útvary a zařízeními zapojila do Běhu pro válečné veterány, jehož výtěžek je věnován Vojenskému fondu solidarity (VFS). Nejpočetnějšími účastníky byli letos příslušníci kurzů základní přípravy.

Ti i se svými instruktory a veliteli, včetně náčelníka Úseku základní přípravy VeV-VA štábního praporčíka Pavla Konvalinky, běželi společně 5km trať přímo v kasárnách. Nejprve to byla více než stovka záložáků a dobrovolníků, kterou pak následovalo více než 250 rekrutů AČR. Oba běhy podpořil osobní účastí i vrchní praporčík VeV-VA štábní praporčík Vladimír Blažek, který velmi kvitoval úžasnou srdcařskou atmosféru, odhodlání ve svém osobním volnu přispět svým dílem pro dobrou věc a také týmového ducha u všech zúčastněných, přičemž sám má na svém kontě další desítky naběhaných kilometrů.

Ve Vyškově kromě nováčků běhali i profesionálové a kilometry přispěli i naši kolegové u Praporu zabezpečení Vyškov, či Středisek obsluh výcvikového zařízení Libavá a Boletice. Odběhnuté kilometry v rámci tohoto projektu postupně nabývaly a nakonec se vyšplhaly na celkových 8 053,97 kilometrů.

Součástí této akce byla i sbírka do kasiček VFS. U nás jich bylo k dispozici hned 7, přičemž z nich jsme připsali na konto VFS úctyhodných 21.704 Kč, a to i díky vysokému příspěvku armádních rekrutů, záložníků a dobrovolníků.

Každý, kdo se nějakým způsobem zapojil, si opět odnesl památeční náramek. V závěru bychom chtěli vyjádřit i poděkování, a to nejen jménem velení VeV-VA, ale také samotného VFS. „Všem, kteří se do téhle skvělé akce aktivně zapojili – ať už prostřednictvím fyzické aktivity nebo finančního daru – bych chtěla za celý VFS srdečně poděkovat. Díky za vaši podporu, důvěru a přátelský přístup. Upřímně si toho všeho vážíme.“ To jsou slova zástupkyně VFS – Terezy Stehlíkové, která dále doplnila, že během letošního roku věnoval VFS na pomoc vojákům a jejich rodinám v těžké životní situaci zatím 725 200 Kč.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: kapitánka Monika Nováková, archiv przab

Vydal/a: 
Monika Nováková (7. Červen 2022)