Váleční veteráni z Perského zálivu převzali ocenění od ministra obrany. Mezi nimi náš příslušník

Váleční veteráni z Perského zálivu převzali ocenění od ministra obrany. Mezi nimi náš příslušník

Ministr obrany dnes při slavnostním ceremoniálu ocenil válečné veterány z Perského zálivu. Při příležitosti Dne válečných veteránů udělil dvěma vojákům rezortní vyznamenání Záslužného kříže a jednoho jmenoval do hodnosti plukovníka ve výslužbě.

Válku v Perském zálivu vyvolal Irák, který v létě roku 1990 vpadl do Kuvajtu a obsadil ho. Spojenecká koalice v čele s USA irácké okupanty z Kuvajtu následující rok v únoru vyhnala. Součástí této aliance bylo i tehdejší Československo, které do Zálivu vyslalo samostatný protichemický prapor.

„Vyslání protichemického praporu do Perského zálivu v prosinci 1990 bylo první novodobou zahraniční operací naší armády,“ prohlásil ve svém projevu ministr obrany Lubomír Metnar. Připomněl také, že v operacích Pouštní štít a Pouštní bouře naši vojáci prokázali, že jsou spolehliví spojenci a že právě oni stáli u zrodu nové tradice i nových schopností naší armády, jejíž nedílnou součástí jsou elitní jednotky chemiků v Liberci.

Záslužný kříž ministra obrany ČR převzali praporčík v záloze František Gábor a nadpraporčík Jaroslav Losenický. Oba ocenění se zúčastnili operací v Perském zálivu, ale i dalších zahraničních misí. Stejně tak i podplukovník ve výslužbě Lubomír Šmehlík, který byl povýšen do hodnosti plukovníka ve výslužbě.

„Považuji za důležité, abyste věděli, že se na vás nezapomnělo a že budete stále nedílnou součástí naší novodobé armádní historie,“ dodal závěrem ministr Metnar. Praporčík v záloze František Gábor v krátkém projevu po převzetí ocenění jménem svých spolubojovníků ze Zálivu ministrovi poděkoval.

Na podzim loňského roku uplynulo 30 let od této významné vojenské operace konce 20. století. Více než dvěma stům účastníků války v Perském zálivu byl udělen Pamětní odznak k 30. výročí operací Pouštní štít a Pouštní bouře. Šesti desítkám z nich byl předán při slavnostním setkání bývalých československých vojáků, veteránům ze Zálivu na ploše Čestného dvora Národního památníku v Praze na Vítkově. Tito vojáci-veteráni byli po dlouhých desítkách let prvními, kteří mohli prokázat svoji profesionalitu v operaci, u níž věděli, proč jsou nasazeni a jaký zásadní smysl toto nasazení má. Stojí za to připomenout zprávu, která byla zaslána Václavu Havlovi: „Akce Pouštní bouře byla dnes v 17. 1. 1991 zahájena. Chceme zdůraznit, že my – vojáci, kteří se této akce zúčastňujeme v rámci mnohonárodnostních sil, si plně uvědomujeme, proč tak činíme. Víme, že svoboda je dar, který byl dán lidstvu do vínku, a nikomu, ani tomu nejmenšímu národu, nesmí být odepřena.“

  • Záslužný kříž je jedno z nejvyšších rezortních vyznamenání. Uděluje jej ministr obrany, a to za statečnost, odvahu, úspěšné velení v boji, za zásluhy při úspěšném plnění bojových akcí, za vzorné řízení vojsk ad.
  • Váleční veteráni jej nyní získali za rozvoj vojenských tradic a propagaci ozbrojených sil při činnosti veteránských organizací.

Jeden z oceněných, nadpraporčík Jaroslav Losenický, je příslušníkem Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově.


Autor: redakce www.army.cz

Vydal/a: 
Monika Nováková (30. Listopad 2021)