Ve Slavkově se odehrálo také slavnostní vyřazení Kurzu pro nižší důstojníky

Ve Slavkově se odehrálo také slavnostní vyřazení Kurzu pro nižší důstojníky

Slavnostním vyřazením úspěšných absolventů, již tradičně v prostorách slavkovského zámku, byl zakončen letošní první běh Kurzu pro nižší důstojníky, který u Centra kariérové přípravy nižších důstojníků VeV-VA probíhal od konce ledna 2019.

Cílem kurzu bylo splnění kvalifikačního požadavku a připravit nižší důstojníky pro výkon funkcí v hodnosti kapitán. Posluchači postupně získali znalosti a vědomosti v oblastech obranných a bezpečnostních studií, leadershipu, vojenského umění a profesní přípravy a dále pak v rozvoji ozbrojených sil a plánování a řízení boje.

Ceremoniál se uskutečnil v Divadelním sále Zámku Slavkov-Austerlitz a spolu s náčelníkem štábu VeV-VA plukovníkem Jaroslavem Medkem a náčelníkem Odboru profesní přípravy plukovníkem Tiborem Budíkem se akce z významných hostů zúčastnili také zástupce legionářů Karel Černoch, starosta města Slavkov Michal Boudný a v neposlední řadě velitelé a zástupci „domovských“ útvarů vyřazovaných posluchačů.

Slavnostní vyřazení organizovali příslušníci zmíněného centra, kteří jsou garantem kariérových kurzů pro nižší důstojníky v rámci VeV-VA. Náčelník centra major Kamil Bednář ve svém projevu uvedl, aby si studenti vážili toho, že jim kurz přinesl nejen nové kamarády, ale zejména jiný pohled na práci svých kolegů z dalších útvarů armády a také zmínil: „Važte si práci ostatních a mějte na paměti, že armáda je jako mozaika. Každý dílek má své místo a jen společně lze řešit výzvy, kterým musí armáda v posledních letech čelit.“

Celkem bylo vyřazeno 20 účastníků kurzu, kteří úspěšně složili ústní závěrečné zkoušky před komisí, jejímž členem byl mimo jiné i velitel 212. letky taktického letectva Čáslav podplukovník Denis Dúbravčík. I tímto gestem se snaží příslušníci centra přiblížit svoji práci útvarům a zařízením AČR a zvýšit tak prestiž závěrečných zkoušek. Posluchači při nich prokázali, že jsou teoreticky dobře připraveni pro výkon svých funkcí. To, jak nabité znalosti zužitkují v praxi, však bude záležet pouze na nich, na jejich osobním přístupu, ochotě učit se stále novým věcem a zejména na jejich schopnosti dokázat komunikovat napříč armádou.

Nejlepším absolventem kurzu byl vyhodnocen nadporučík Jan Mikláš, příslušník 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice, který z rukou zástupce svého útvaru obdržel věcný dar – čestný meč pro nejlepšího absolventa kurzu.

Druhý běh tohoto kurzu bude zahájen 2. září.


Autor: mjr. Ing. et. Ing. Hana Malachová, Ph.D., Úsek výuky všeobecných předmětů

Foto: Hana Jurčová, CKI VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (3. Květen 2019)