Ve Vyškově bylo otevřeno Mnohonárodní středisko leteckého výcviku

Ve Vyškově bylo otevřeno Mnohonárodní středisko leteckého výcviku

17.9.2015 • Ve čtvrtek 17. září bylo ve Vyškově slavnostně otevřeno ředitelství Mnohonárodního střediska leteckého výcviku (MATC). Ředitelství MATC, vůči kterému plní Česká republika roli hostitelské země, bude koordinovat využívání výcvikových kapacit účastnických zemí a poskytovat komplexní výcvik a speciální tréninkové programy na vrtulnících typu Mi členským i partnerským státům NATO.

MATC bylo vytvořeno podpisem memoranda o porozumění ministry obrany účastnických zemí 24. června 2015 v Bruselu na okraj zasedání Severoatlantické rady. Činnost ředitelství MATC pak byla zahájena dnem 1. července tohoto roku, kdy vzniklo v podřízenosti velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově. Nejvyšším rozhodovacím orgánem MATC je řídící výbor (Steering Board), jehož inaugurační zasedání proběhlo rovněž 17. září za předsednictví velitele Vzdušných sil AČR brigádního generála Libora Štefánika.

Projekt Mnohonárodního střediska leteckého výcviku (MATC – Multinational Aviation Training Centre) předložila ČR v rámci alianční iniciativy ke sdílení schopností tzv. Smart Defence, a schválen byl na Summitu NATO v Chicagu v roce 2012. Účastnické země budou usilovat o akreditaci ředitelství MATC tak, aby se stalo vojenským zařízením NATO – nejlépe již ke konci příštího roku. V tom případě získá MATC právní subjektivitu a začne pracovat pod alianční vlajkou.

Středisko MATC, na jehož chodu se podílí kromě ČR také Chorvatsko, Maďarsko a Slovensko, si klade za cíl poskytovat komplexní výcvik a speciálně sestavené výcvikové programy pro létající i pozemní personál jak účastnických, tak i třetích, partnerských zemí. Výcvikové aktivity budou zajišťovány s maximálním využitím existujících schopností a struktur.

Nejde o nové výcvikové zařízení, ale o využití volných kapacit v jednotlivých zemích

„Nebudou se vytvářet nová výcviková zařízení. Všechny kapacity včetně letecké techniky, výcvikových prostorů a další, zůstanou i nadále v majetku a správě jednotlivých členských zemí, které je budou využívat pro své potřeby a pouze nevyužitou kapacitu prostřednictvím MATC nabídnou svým partnerům,“ vysvětluje Václav Čejka ze Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany, který jako vedoucí pracovního týmu projekt připravoval. Zároveň doplnil, že z vojenského hlediska spočívá největší přínos projektu ve zvyšování úrovně standardizace výcviku, a tím také interoperability mezi vzdušnými silami účastnických zemí. Rovněž se očekává, že optimální využití dostupných kapacit, které bude realizováno sdílením výcvikových segmentů, se projeví v úspoře finančních prostředků.

V ČR se například počítá s využitím Centra leteckého výcviku v Pardubicích (součást státního podniku LOM Praha), jež má k dispozici letouny, vrtulníky i trenažéry. Společnost HTP Ostrava pak nabízí letecký simulátor pro vrtulníky řady Mi-17/171. Armáda zase disponuje například vojenským výcvikovým prostorem Libavá, kapacitami Univerzity obrany v Brně a Vojenskou akademií ve Vyškově či Ústavem leteckého zdravotnictví v Praze.

Výcvik bude probíhat na vrtulnících typu Mi, s nimiž má ČR dlouholeté zkušenosti, a které byly mnohokrát úspěšně nasazeny v zahraničních operacích. „Podepsané memorandum ale počítá i s možností začlenění dalších typů vrtulníků a výhledově i letounů s pevným křídlem,“ doplnil k šíři budoucích možností využití schopností MATC velitel Vzdušných sil AČR brigádní generál Libor Štefánik.

Česká republika, jako vedoucí země projektu, předpokládá, že o výcvik ve středisku MATC bude nejen u aliančních partnerů zájem. Další vývoj v této oblasti bude samozřejmě souviset i s výběrem konkrétního typu vrtulníkové techniky, kterým AČR nahradí vyřazované vrtulníky Mi-24.


Autor: redakce
Zdroj: www.army.cz
Foto: kpt. Stehlík, Vladimír Bezděk

Vydal/a: 
Monika Nováková (18. Září 2015)