Ve Vyškově přísahalo na 500 armádních nováčků

Ve Vyškově přísahalo na 500 armádních nováčků

Ve čtvrtek 4. února 2016 zaplnilo nástupiště kasáren Dědice na pět stovek žáků kurzu základní přípravy, tedy nováčků AČR, k vykonání významného mezníku v nové profesní kariéře – absolvování vojenské přísahy.

Napochodování jednotek přísahajících vojáků a vojákyň, přelet bitevních vrtulníků, přinesení bojového praporu Velitelství výcviku – Vojenské akademie v doprovodu čestné čety, přehlídka nastoupených jednotek velitelem VeV – VA plukovníkem gšt. Josefem Kopeckým, včetně objasnění významu vojenské přísahy, slavnostní akt složení vojenské přísahy, slavnostní pochod jednotek… To vše se odehrávalo před zraky hned několika stovek hostů, včetně rodinných příslušníků.

„Vojenská přísaha, která k vojsku a k životu vojáka neoddělitelně patří, je jedním z milníků a současně i základním kamenem každé profesní kariéry v armádě,“ zdůraznil její význam plukovník Kopecký, přičemž dodal, že je současně nejen významným právním aktem, ale také závazkem morálním, závazkem povinnosti při obraně státu. „Je pro vás závazkem, který s sebou nese i takové hodnoty, jako je odpovědnost, obětavost, odvaha, věrnost a čest,“ dodal plukovník Kopecký.

A jak moc je pro naši společnost cenný, dokazují závěrečná slova přísahy. Ne každý občan naší vlasti je schopen odpřísahat, že je připraven pro její obranu nasadit i svůj život. Význam takového vlastenectví umocnila v průběhu slavnostního aktu státní hymna za doprovodu několika salv. K zahájení vojenské kariéry však tito nováčci musí splnit všechna kritéria základní přípravy a k jejímu úspěšnému absolvování jim chybí ještě další měsíc a půl náročného výcviku. Teprve poté se stanou právoplatnými vojenskými profesionály.

V rámci programu vojenské přísahy si veřejnost mohla také zblízka prohlédnout moderní obrněná kolová vozidla Pandur, Iveco a Dingo, využívaná profesionály AČR jak doma, tak v zahraničních operacích, a také fotografickou výstavu mapující 25 let hnutí na vlastních nohou Stonožka, vztahující se k pomoci AČR prostřednictvím realizace armádních projektů v oblastech postižených válkou, které již pomohly mnohým školám, nemocnicím, vesnicím a především lidem na území válkou zničených zemí, ať už v Kosovu či v posledních letech v Afghánistánu.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA
Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. Únor 2016)