Ve Vyškově se připravovali noví důstojníci

Ve Vyškově se připravovali noví důstojníci

Ve čtvrtek 27. října 2016 se uskutečnilo slavnostní ukončení základního důstojnického kurzu, který probíhal u Velitelství výcviku – Vojenské akademie od 18. července.

 

Za přítomnosti zástupců vyškovské akademie a dalších hostů, včetně rodinných příslušníků, převzalo celkem 15 armádních profesionálů z rukou zástupce velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie plukovníka gšt. Petra Procházky absolventský dekret, k němuž se váže také zisk zlatavého odznaku absolventa důstojnického kurzu.

„Hlavním cílem tohoto kariérového kurzu je připravit nižší důstojníky na výkon služby v důstojnickém sboru na služebním zařazení s vojenskou hodností poručík až nadporučík, pro práci nejnižších velitelů, štábních pracovníků a specialistů s primární odpovědností za přímé komplexní řízení a velení podřízeným jednotkám a prvkům“, přiblížil v úvodu ceremoniálu náčelník Odboru profesní přípravy plukovník gšt. Michal Kucharsky, který je garantem  přípravy v kariérových kurzech u vyškovského velitelství. A dále zdůraznil, že dosáhnout výše jmenovaných schopností, znalostí či dovedností není rozhodně jednoduché, když řekl: „Příprava zahrnuje celkem tři bloky vojenských předmětů, přičemž studenti jsou průběžně hodnoceni za aktivitu v seminářích, za zpracované písemné práce, testy či výsledky praktických cvičení. To vše vrcholící závěrečnou obhajobou práce před komisí.“

Nejlépe ze všech kurz absolvoval poručík Jan Jarinkovič z 43. výsadkového praporu Chrudim a obdržel tak z rukou plukovníka Procházky tradiční čestný meč bronzový. A oceněno bylo také pět dalších absolventů za dosažení výtečných a velmi dobrých studijních výsledků.

„Právě končíme kurz, který nám dal základy k tomu být dobrými důstojníky. Naučili jsme se vojenskému umění, i tomu, jak být dobrým nadřízeným, ale i podřízeným“, zhodnotil za všechny absolventy poručík Jarinkovič, který dále zmínil: „Jsem přesvědčen o tom, že každý z nás se zhostí své funkce se ctí a hrdostí a že všechny vědomosti, které jsme zde získali, nám pomohou zvládat ten nelehký úkol. Přijít na nové pracoviště a získat si důvěru a úctu“, přičemž v závěru své řeči použil slova historika 19. století, skotského spisovatele Thomase Carlylela: „Klidná síla v obtížích je známkou pravé velikosti“. A v tom vidí jeden z nových důstojníků naší profesionální armády poručík Jarinkovič velkou výzvu, kterou vysvětluje slovy: „ I když se nám občas věci nebudou vyvíjet podle našich plánů, zachovejme klidnou hlavu, profesionální přístup a optimismus.“


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Hana Jurčová,VeV-VA 

 

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (3. Listopad 2016)