Ve Vyškově se připravuje osm desítek nových záložáků

Ve Vyškově se připravuje osm desítek nových záložáků

V pondělí 25. července 2016 nastoupilo do kurzu základní přípravy pro nové příslušníky Aktivní zálohy u Velitelství výcviku – Vojenské akademie bezmála osm desítek mužů a žen.

Sraz v 07.00 hodin v kinosále kasáren, rozdělení do čet, přijímací formality, seznámení se s veliteli a instruktory, areálem… ubytovna, jídelna a zejména výstrojní sklad. Všechno zde má rychlý spád. Povely instruktorů, přesuny v četách a o sedm hodin později na vstupní besedě na učebně již sedí ustrojení vojíni a vojínky.

Ti se nyní budou pokoušet, pod vedením zkušených instruktorů Centra základní přípravy, o zvládnutí šestitýdenního kurzu, který je základem pro každého nového příslušníka Aktivní zálohy. Čeká je nejen fyzicky náročný vojenský výcvik, ale také zvládnutí celé řady znalostí a dovedností, potřebných k přežití na bojišti, tedy včetně psychické odolnosti. A asi nejobávanějším je v tomto nástupním termínu riziko vysokých teplot. Místo dovolené či prázdnin dali dobrovolně přednost vojenskému výcviku. V běžném životě jsou totiž civilními zaměstnanci a někteří dokonce teprve studenty.

Mezi takto odhodlanými stojí hlouček mladých dívek, všechny ve věkové kategorii do 30 let. Jedna z Prahy, druhá z Písku a třetí z Hradce Králové, nyní všechny vyškovské kolegyně, spolubojovnice v četě. Zuzana Maňáková, Monika Malá, Radka Famfulová. Co je k takovému životnímu rozhodnutí a výzvě vedlo? Tu první vyzkoušet co všechno dokáže zvládnout, zkusit si sáhnout až na dno svých sil, druhou láká stát se vojenských profesionálem a chce si ověřit zda na takové poslání je vhodným adeptem a třetí, studentka 3. ročníku Policejní akademie by se zase pro svou budoucí práci ráda seznámila také s prostředím vojenským. A všechny jednotně spojuje jeden z nejdůležitějších prvků a tím je velké vlastenectví. Nepůjde totiž o žádný letní prázdninový tábor, či hru, ale tvrdý výcvik vedoucí k závazku služby vlasti, plynoucího z vojenské přísahy, kterou také hned první den všichni do jednoho podepsali.

Mezi nimi i Pavel Svátek, Šimon Hoblík a František Tibitancl, všichni zařazeni pro plnění úkolů jako příslušníci Aktivní zálohy u Krajského vojenského velitelství Plzeň. K tomu však musí absolvovat celý šestitýdenní výcvik. A přiznávají, že byť vypadají velmi sportovně založeni, poctivě se, zejména fyzicky, připravovali, obětovali tomu celé prázdniny a někteří dovolenou a rádi by uspěli a zařadili se mezi ty občany, kteří jsou aktivní součástí obrany našeho státu. Za zmínku také stojí to, že takto smýšlí řada té mladší generace, která by se měla stát pokračovateli tradic a hodnot naší vlasti.

Po dlouhé době se jedná se o nejpočetnější běh kurzu základní přípravy pro nové příslušníky Aktivní zálohy, jehož příslušníci budou nyní také nově plnit úkoly ve stejné době jako armádní rekruti, tedy v nepřetržitém výcviku od pondělí do čtvrtka.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (27. Červenec 2016)