Ve Vyškově začal kurz přežití, vojáci připravují novináře na krizové situace

Ve Vyškově začal kurz přežití, vojáci připravují novináře na krizové situace

V pátek 22. dubna byl zahájen ve Vojenském újezdu Březina Kurz speciální přípravy pro krizové situace. Nastoupilo do něj celkem 20 novinářů a humanitárních pracovníků, kteří zastupují například zpravodajskou agenturu ČTK, mediální skupinu MAFRA, Český rozhlas, Český červený kříž, Charitu Česká republika, Diakonii Českobratrská církev evangelická či organizaci Člověk v tísni.

Týdenní kurz každoročně připravuje odbor komunikace Sekce státního tajemníka Ministerstva obrany ve spolupráci s Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií Vyškov. Za cíl si klade naučit pracovníky sdělovacích prostředků a humanitárních organizací, jak se chovat v krizových oblastech a nebezpečných situacích.

Výcvik se koná pod vedením vojenských instruktorů z vyškovského velitelství. Zahrnuje teoretickou část s navazujícím praktickým výcvikem, během něhož se účastníci musejí vypořádat nejen s psychickou a fyzickou zátěží, ale také se učí zvládat techniky vyjednávání v krizovém prostředí. Neméně důležitá je i správná orientace v neznámém terénu za ztížených podmínek, zásady přežití, základy ochrany proti zbraním hromadného ničení, základy první pomoci či budování úkrytu.

Vzhledem k náročnosti kurzu prošli všichni uchazeči fyzickými a psychologickými testy, které probíhaly pod vedením specializovaných pracovníků Vědeckého a servisního pracoviště tělesné výchovy a sportu MO a psychologů z Agentury vojenského zdravotnictví.

Kurz speciální přípravy pro krizové situace je pořádán pravidelně od roku 1994 a absolvovalo ho přibližně 420 novinářů a humanitárních pracovníků.


Autor: Daniela Hölzelová

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (25. Duben 2016)