Vedoucí praporčíci rot a Aktivních záloh společně

Vedoucí praporčíci rot a Aktivních záloh společně

Ve dnech 15. a 22. října byli u Úseku kariérové přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie slavnostně vyřazeni noví absolventi odborného kurzu Příprava vedoucích praporčíků rot ročníku 2021. Ti jej absolvovali v jeho prezenční formě, tedy přímo ve Vyškově.

Za dodržení stanovených hygienických opatření byly organizovány celkem dva kurzy, kterých se účastnilo 24 praporčíků. Do kurzu v druhém termínu nastoupili i vedoucí praporčíci z rot Aktivních záloh. Posluchači kurzu měli vzácnou příležitost vzájemně diskutovat o aktuálních tématech o svých jednotkách, o metodách řešení problémů a sdílet své zkušeností ze služby.

Obsah kurzu Příprava vedoucích praporčíků rot je zaměřen především na získání a posílení všeobecných profesních kompetencí vojáků v roli vedoucího praporčíka. Přednášky jsou vedeny převážně formou diskuze a sdílením zkušeností, výuka směřuje převážně do oblastí řízení týmové práce, akceptování zodpovědnosti, komunikace a schopnosti učení. Všechny tyto klíčové kompetence slouží k rozvíjené schopnosti vést a motivovat podřízené ve sborech poddůstojníků a praporčíků.

Absolventi byli slavnostně vyřazeni za přítomnosti náčelníka kurzu a náčelníka úseku kariérové přípravy štábního praporčíka Martina Zaorálka, který jim předal osvědčení o absolvování a poděkoval za aktivní přístup ve výuce. Na slavnostní vyřazení druhého kurzu dne 22. října přijel také vrchní praporčík Velitelství teritoria štábní praporčík Jan Rek, který také čerstvým absolventům kurzu pogratuloval a popřál mnoho štěstí do další služby.


Autor a foto: Úsek kariérové přípravy VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (1. Listopad 2021)