Velitelství 12. úkolového uskupení AČR certifikováno do Afghánistánu

Velitelství 12. úkolového uskupení AČR certifikováno do Afghánistánu

Ve dnech 12. – 16. října se za řízení Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově uskutečnilo odborně taktické a zároveň certifikační cvičení MESSENGER 2/2015.

Hlavním cílem tohoto cvičení, do kterého bylo zapojeno téměř sto příslušníků AČR, bylo prověřit připravenost velitelství 12. úkolového uskupení AČR k nasazení v zahraniční operaci Resolute Support (12. ÚU AČR RS). Jeho řídící plukovník Vojtěch Prýgl, náčelník vyškovského Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy, k tomu vysvětluje: „Cvičení bylo vyvrcholením a zároveň závěrečným prověřením několikaměsíční přípravy této jednotky před jejím nasazením do prostoru operace v Afghánistánu,“ a doplňuje: „Řídícím štábem, konkrétně Skupinou rozehry, byly tedy rozehrávány cvičícím takové reálné incidenty a situace, které jsou právě pro jejich nasazení v zahraniční operaci typické. Aby scénář co nejvíce odpovídal aktuální situaci v místě nasazení, jeho tvůrci z vyškovské akademie pravidelně vyjíždí na stáže ke zde nasazeným jednotkám,“ zdůrazňuje plukovník Prýgl.

Na samotném řízení cvičení se však podílelo nejen několik desítek příslušníků Velitelství výcviku – Vojenské akademie, včetně Praporu zabezpečení Vyškov, ale také 101. spojovacího praporu a v rozhodčí službě nechyběli ani příslušníci s vlastními zkušenostmi z místa nasazení, a to z 10. velitelství ÚU RS a 13. jednotky NSE (národního podpůrného prvku). Více než čtyřicetičlennou jednotku cvičících pak tvořili profesionálové dvaceti útvarů a zařízení napříč AČR.

„Závěr přípravy úkolového velitelství úkolového uskupení byl věnován nejen k prověření schopností jednotlivců i jednotky jako celku plnit operační úkoly, ale i součinnosti jednotek,“ vysvětluje plukovník Prýgl, podle kterého šlo o takové schopnosti, jako je schopnost velitele a štábu zabezpečit efektivní a nepřetržité velení prvkům 12. ÚU a komunikaci s nadřízeným stupněm na nadnárodní i operační úrovni, schopnost velitelství i jeho podřízených jednotek spolupracovat s orgány místní samosprávy, Afghánskými národními ozbrojenými složkami (ANSF), vládními a nevládními organizacemi, schopnost provádět komplexní národní podporu, zabezpečení jednotek AČR, MO ČR, MZV a dalších jednotek, které působí ve prospěch operace RS na území Afghánistánu. Součástí cvičení pak bylo prověření systému logistické a administrativní podpory v prostoru nasazení, schopnost akviziční činnosti, zvládnutí organizace dopravy, evidence a účtování materiálu, opravy techniky a výzbroje, přepravy osob, techniky a materiálu, způsob skladování a manipulaci s materiálem či schopnost zabezpečit finanční a právní službu, policejní a personální zabezpečení a podporu komunikačních a informačních systémů.

V rámci tohoto cvičení byla také prověřena desetičlenná skupina ochrany AAT (AAT – Air Adviser Team – Letecký poradní tým), která je rovněž součástí Úkolového uskupení AČR, nasazena na letišti HKIA v Kábulu.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (19. Říjen 2015)