Velitelství 14. úkolového uskupení AČR je certifikováno do Afghánistánu

Velitelství 14. úkolového uskupení AČR je certifikováno do Afghánistánu

V pondělí 24. října se pod vedením Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově uskutečnilo odborné taktické cvičení Messenger 2/2016. Mělo prověřit připravenost velitelství 14. úkolového uskupení AČR k nasazení v misi Resolute Support v Afghánistánu.

 

„Cvičení prověřilo schopnosti velitelství zabezpečit efektivní a nepřetržité velení, podporu prvkům AČR v této misi a komunikaci s nadřízeným na národní i operační úrovni a sousedy, či schopnost velitelství i jeho podřízených jednotek spolupracovat s orgány místní samosprávy, afghánskými bezpečnostními silami, vládními i nevládními organizacemi,“ objasnil podstatu a také úkoly velitelství plukovník gšt. Vojtěch Prýgl, náčelník vyškovského odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy, tentokrát v roli řídícího cvičení.

 

Ve Vyškově jako v Afghánistánu

 

„Námět cvičení vycházel z aktuální situace v místě nasazení,“ vysvětlil kapitán Zdeněk Vitásek z vyškovské akademie pověřený rozehrou, k níž dodal: „ Připravili jsme pro cvičící jednotku náročný den, složený z více než třiceti událostí a incidentů, které její členové řešili pod neustálým dohledem rozhodčích.“ A jak je to již ve Vyškově tradicí, na rozehře se podíleli členové imitační skupiny tak, aby prostředí bylo co nejreálnější místu nasazení.

 

Jednotka v závěru cvičení, kterému předcházela půlroční příprava, vyslechla verdikt řídícího štábu o splnění úkolů a připravenosti velitelství k nasazení, ke kterému obdržela certifikát. „Je to pro nás zavazující,“ zdůraznil velitel 14. úkolového uskupení plukovník gšt. Gabriel Kovács při jeho převzetí a mimo jiné vyzdvihl fakt, že velkým přínosem pro jeho příslušníky byla možnost získat zkušenosti maximálně odpovídající realitě, neboť většina členů řídícího štábu v místě nasazení v nedávné době sama působila. Ze samotného scénáře cvičení pak ocenil také důkladné prověření dovedností ze zdravotnické přípravy, která patří mezi jeden z nejdůležitějších prvků, a to nejen v zahraniční operaci.

 

Střídat své kolegy by měli začít příslušníci velitelství 14. úkolového uskupení již v polovině listopadu, přičemž se přidají k 269 českým vojákům, kteří k 1. říjnu 2016 v této misi již sloužili.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (3. Listopad 2016)