Velitelství 16. úkolového uskupení AČR certifikováno k nasazení v Afghánistánu

Velitelství 16. úkolového uskupení AČR certifikováno k nasazení v Afghánistánu

Půlroční přípravu do místa nasazení jednotka 16. úkolového uskupení AČR v misi Resolute Support (16. ÚU AČR RS) úspěšně završila odborně taktickým a zároveň certifikačním cvičením „Messenger“, které se uskutečnilo na konci října 2017 za řízení Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA) ve Vyškově.

„Hlavním cílem cvičení bylo prověřit připravenost k nasazení velitelství 16. ÚU AČR RS na území Afghánistánu,“ vysvětluje jeho řídící podplukovník Petr Hlaváček, náčelník vyškovského centra přípravy do zahraničních operací, který cvičení dále přiblížil slovy: „Na tři desítky incidentů a událostí připravených skupinou rozehry byly zaměřeny na schopnosti velitelství zabezpečit nepřetržité efektivní velení a logistickou podporu všech jednotek AČR v misi RS a komunikaci s nadřízeným stupněm na národní i operační úrovni. Nezbytnou součástí bylo rovněž prohloubení sladění velitelství 16. ÚU AČR RS se skupinou ochrany 23. Air Advisory Team (AAT) v rámci doprovodů a ochrany osob při potencionálním výjezdu mimo základnu.“

Cvičení zabezpečovalo více než třicet členů řídícího štábu tvořeného převážně příslušníky VeV - VA a účastníky předešlých nasazení a zhruba stejný počet cvičících z řad velitelství 16. ÚU AČR RS. Jednotka AAT byla zastoupena deseti vojáky, tzv. „Guardian Angels“.

Sedmnáct cvičících se již zahraniční operace v minulosti účastnilo, naopak ostatní mají tuto životní zkušenost před sebou poprvé. „Do zahraniční operace nejedu poprvé, takže se cítím celkem připravený. Každá mise je ale samozřejmě jiná, takže je potřeba nic nepodcenit,“ vyjádřil se kapitán J. R. „Je to každopádně výzva. Mám jisté obavy, ale mým cílem je zdokonalit se ve své profesi a získat nové zkušenosti, které mě posunou dál,“ doplňuje majorka I. N., jedna z šesti cvičících vojákyň, kterou čeká zahraniční nasazení poprvé.

Velitelství 16. ÚU AČR RS tvoří vojáci z řad 11 různých vojenských útvarů a zařízení, tým „Guardian Angels“ pak příslušníci dvou dalších útvarů. Na certifikačním cvičení se tak sešli vojáci takřka ze všech koutů České republiky.

Velitel 16. ÚU AČR RS plukovník Pavel Levý s uspokojením kvitoval, že jeho příslušníci v rámci závěrečného certifikačního cvičení Messenger prokázali odbornou způsobilost k plnění úkolů v zahraniční operaci. Do místa nasazení se přesunou v průběhu měsíce listopadu.


Text: kapitánka Monika Nováková, VeV – VA a nadporučík Radim Pekař, 16. ÚU AČR RS

Foto: autoři a Vladimír Bezděk, VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (26. Říjen 2017)