VFS: Sbírka ke Dni válečných veteránů vynesla přes milion korun. Přispěli jsme bezmála 50 tisíc korun

VFS: Sbírka ke Dni válečných veteránů vynesla přes milion korun, přispěli jsme bezmála 50 tisíc korun

„Bylo to velké. Dlouhé. Intenzivní. Dali jsme do toho všechny svoje síly. I ty, o kterých jsme původně neměli ani tušení. ALE ZVLÁDLI JSME TO! Všichni společně – vojáci, občanští zaměstnanci i nadšenci z civilní veřejnosti – jsme odvedli kus práce. I v tak náročném období, jakým byla vrcholící krize způsobená koronavirem – dokázali jsme zorganizovat a zajistit největší charitativní sbírku v rámci celého rezortu obrany. A byli jsme velice úspěšní.

Společně jsme na podporu Vojenského fondu solidarity získali úžasných 1 052 088 Kč. Máme totiž perfektní tým. Nejlepší! Táhneme za jeden provaz a životy našich kolegů a kamarádů nám nejsou lhostejné. Pomáháme všude tam, kde je potřeba. V letošním roce jsme prozatím věnovali na pomoc vojákům a jejich rodinám 722 000 Kč. A tohle číslo ještě do konce roku pořádně poskočí.

Děkujeme z celého srdce všem, kteří podpořili naši sbírku ke Dni válečných veteránů – ať už organizačně nebo finančně. Všichni máte na jejím rekordním výsledku svůj osobní podíl. Díky vám můžeme pomáhat.“ (Vojenský fond solidarity)

Vojenská akademie se tradičně připojila do této sbírky. Čtyři pokladničky, které byly k dispozici na různých místech, včetně Praporu zabezpečení a vojáci, vojákyně, občanští zaměstnanci a zaměstnankyně, ale i rekruti AČR – nováčci v Kurzu základní přípravy. Společně se nám podařilo vybrat a přispět tak Vojenskému fondu solidarity 47 306 Kč. Díky Vám!


Text: VFS a kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: archiv VFS

Vydal/a: 
Monika Nováková (10. Prosinec 2020)