Vojáci učí novináře přežít v krizových situacích

Vojáci učí novináře přežít v krizových situacích

V pátek 21. dubna byl zahájen ve Vojenském újezdu Březina Kurz speciální přípravy pro krizové situace, do kterého nastoupilo celkem 15 novinářů a humanitárních pracovníků.

Všichni zájemci museli nejdříve projít náročným předvýběrem ve formě fyzických a psychologických testů. Ty se uskutečnily pod vedením specialistů Vědeckého a servisního pracoviště tělesné výchovy a sportu Ministerstva obrany a psychologů z Agentury vojenského zdravotnictví.

Kurz speciální přípravy pro krizové situace pořádá pravidelně od roku 1994 odbor komunikace Ministerstva obrany společně s Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově. Týdenní kurz je určen především pro pracovníky sdělovacích prostředků a humanitárních organizací, kteří vyjíždějí pomáhat do oblastí se zvýšeným výskytem bezpečnostních rizik. V letošním roce se ho zúčastní zástupci mediální skupiny MAFRA, TV Nova, Vltava Labe Media, Charita Česká republika, Člověk v tísni, Diakonie a další.

Jak v těchto extrémních situacích obstát

Cílem kurzu je seznámit účastníky s možným nebezpečím, se kterým se mohou v nejrůznějších oblastech konfliktů setkat, a zároveň je naučit, jak v těchto extrémních situacích obstát. „Během kurzu byste měli překonat své psychické i fyzické limity, abyste lépe poznali sami sebe. Čeká Vás teorie, praktický výcvik, zvládání technik vyjednávání v krizovém prostředí, orientace v neznámém terénu za ztížených podmínek, zvládnutí krizových a zátěžových situací či základy první pomoci,“ sdělil na úvod velitel kurzu major Ivan Škatulár a popřál všem účastníkům mnoho sil.

Od roku 1994 absolvovalo Kurz speciální přípravy pro krizové situace přes 440 novinářů a humanitárních pracovníků.


Autor: Daniela Hölzelová, Odbor komunikace MO

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (25. Duben 2017)