Vojenská akademie má nového vrchního praporčíka

Vojenská akademie má nového vrchního praporčíka

V pátek 30. srpna se uskutečnil u Velitelství výcviku-Vojenské akademie slavnostní nástup k předání funkce vrchního praporčíka VeV-VA.

Za účasti hlavního praporčíka AČR štábního praporčíka Petera Smika a dalších hostů, byl nově jmenován do funkce vrchního praporčíka VeV-VA k 1. 9. 2019 štábní praporčík Vladimír Blažek. Ten na tomto postu po více než pěti a půl letech vystřídal dosavadního vrchního praporčíka, štábního praporčíka Petera Arvaye.

V rámci slavnostního ceremoniálu za podpory Čestné stráže Posádkového velitelství Praha a Ústřední hudby AČR zmínil velitel VeV-VA brigádní generál Radek Hasala, že štábní praporčík Peter Arvay se s Velitelstvím výcviku-Vojenskou akademií zcela neloučí, neboť je ke stejnému datu ustanoven do funkce zástupce velitele přímo podřízeného útvarového zařízení VeV-VA, a to Střediska obsluhy výcvikového zařízení (SOVZ) Boletice.

K novému vrchnímu praporčíkovi poté brigádní generál Hasala, že u VeV-VA není žádným nováčkem. Cenné zkušenosti, které si přinesl z funkce vrchního praporčíka 7. mechanizované brigády, právě zde ve Vyškově aplikoval při zrodu tzv. Praporčické školy. A ta si za jeho působení ve funkci náčelníka získala vysoké renomé a prestiž v rámci celé AČR.

K samotnému postavení vrchního praporčíka v rámci VeV-VA brigádní generál Hasala uvedl: „Je důležitým prvkem velení této organizace, jeho roli vnímám jako důležité pojítko mezi mnou – velitelem a stříbrným sborem, představujícím většinu stálého stavu a cvičících zde ve Vyškově.“


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (30. Srpen 2019)