Vojenská akademie si připomenula 20. výročí vstupu ČR do NATO

Vojenská akademie si připomenula 20. výročí vstupu ČR do NATO

V úterý 12. března se v kasárnách Dědice uskutečnil slavnostní nástup příslušníků Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA), včetně praporu zabezpečení a příslušníků kurzů, k příležitosti 20. výročí přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě.

Za přítomnosti významných hostů v čele s místostarostou města Vyškova Romanem Celým si Vyškovští nejprve vyslechli poselství ministra obrany Lubomíra Metnara věnované tomuto významnému dni a poté vystoupili první velitel Vojenské akademie generálmajor v.v. Vladimír Sova a současný velitel VeV-VA brigádní generál Radek Hasala.

Ten se ve svém projevu zaměřil na to, jak tato významná událost ovlivnila právě posádku Vyškov, která se stala postupně jedním z hlavních center mezinárodní spolupráce v AČR. Mimo jiné zmínil: „V současné době je zde dislokováno 22 subjektů, přičemž zde máme významná pracoviště a zařízení s velmi silnou vazbou na alianční prostředí, jako jsou Joint Chemical Biological Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence či Britský vojenský poradní a výcvikový tým v ČR (BMATT) a také Mnohonárodní centrum leteckého výcviku (MATC),“ a směrem k VeV-VA dodal: „Stali jsme se největším centrem vzdělávání a výcviku AČR s rozsáhlou mimoresortní a co víc, mezinárodní působností. Přehled našich uskutečňovaných aktivit, ať už kariérových, odborných či speciálních, v současné době ročně převyšuje číslo tisíc. Jimi úspěšně prochází ročně již více než patnáct tisíc absolventů.“ Z širokého výčtu aktivit, které vyjadřují významný podíl VeV-VA na integračním procesu do struktur NATO, generál Hasala vzpomenul přípravu vojenského i nevojenského personálu do zahraničních operací a misí. Na tomto nelehkém poslání se největší měrou podílí příslušníci nynějšího Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy, a to za širší spolupráce s dalšími subjekty Velitelství výcviku, potažmo AČR. Patří sem nejen podpora přípravy kontingentů, ale rovněž vzdělávání v problematice misí. Mezi velmi žádané a vysoce ceněné se zařadily také kurzy krizových situací jak pro novináře, diplomaty, humanitární pracovníky, tak pro civilní zaměstnance NATO, či kurzy pro přípravu personálu do struktur NATO – CONAMS a pro přípravu policistů ČR – CIVPOL.

Oba pak společně s místostarostou města Vyškova předali při této příležitosti vybraným příslušníkům VeV-VA ocenění v podobě Pamětní mince velitele VeV-VA za výtečné plnění služebních povinností a úkolů v průběhu výkonu služby u VeV-VA a také Pamětního listu za dlouholetou a obětavou spolupráci ve prospěch Velitelství výcviku-Vojenské akademie.

Odkaz na reportáž ČT1 - Události v regionech (Brno) - 12.3., 18.00 hodin (VeV-VA v čase od 06.35):
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-...

Odkaz na reportáž ĆT1 - Události - 12.3., 19.00 hodin (VeV-VA v čase od 15:11):
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100312/


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (12. Březen 2019)