Vojenská akademie ve Vyškově slaví 25 let od svého zřízení a v letošním roce si připomínáme i další významná výročí

Vojenská akademie ve Vyškově slaví 25 let od svého zřízení a v letošním roce si připomínáme i další významná výročí

Rozkazem ministra obrany číslo 20/1996 Věstníku Ministerstva obrany, Zřízení rezortní školy byla dnem 1. července 1996 zřízena rezortní škola s názvem Vojenská akademie ve Vyškově jako odborné školicí zařízení pro přípravu vojáků v činné službě v hodnostech důstojníků, praporčíků, poddůstojníků a mužstva a jejich další přípravu v souladu se systémem kariér. Vojenská akademie ve Vyškově byla podřízena náčelníkovi Generálního štábu AČR. Tímto dnem se začala psát historie jednoho z největších vzdělávacích a výcvikových zařízení rezortu Ministerstva obrany zabezpečujícího profesní přípravu personálu.

V letošním roce si v areálu Posádky Vyškov a ve Vyškově vlastním připomínáme však hned několik dalších významných významných výročí:

  • 85 let od zahájení činnosti Posádky Vyškov,
  • 70 let od vzniku Vojenského újezdu Březina,
  • 880 let od první písemné zmínky o městě Vyškov.

Areál Posádky Vyškov je již 85 let sídlem vojenských útvarů a zařízení, které zabezpečovaly a doposud zabezpečují přípravu personálu pro potřeby rezortu Ministerstva obrany a dalších národních i zahraničních partnerů.

Vojenská akademie ve Vyškově je předchůdkyní Velitelství výcviku – Vojenské akademie. Oslavy, původně plánované na přelom měsíců září – říjen, byly z důvodů současné epidemiologické situace odloženy o rok a proběhnou tedy v roce 2022.

A právě od dnešního dne, tedy od 1. 7. 2021, má Velitelství výcviku-Vojenská akademie také nové příslušníky, kterým velitel brigádní generál Radek Hasala předal rukávové nášivky a odznaky jejich nynějšího domovského útvaru.


Text: František Herodek a kapitánka Monika Nováková, VeV-VA

Foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA, logo – VHÚ Praha

Vydal/a: 
Monika Nováková (1. Červenec 2021)