Vojenskou akademii rozveselila radost táborníků

Vojenskou akademii rozveselila radost táborníků

Dne 14. srpna 2019 proběhlo již tradiční setkaní mezi profesionály z Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) a účastníky dětského tábora pro handicapované pod záštitou příspěvkové organizace PAPRSEK, které v dopoledních hodinách přivítal velitel VeV-VA brigádní generál Radek Hasala.

Stejně jako v loňském roce se akce konala pod záštitou Skupiny přípravy potápěčů a na účastníky dětského tábora čekalo množství stanovišť, kde pod vedením jednotlivých příslušníků VeV-VA mohli nahlédnout například do problematiky vojenského potápění včetně dynamické ukázky záchrany v trenažéru. Na zbývajících pracovištích si pak mohli prohlédnout ukázku hasičské techniky, následně pak i bojové techniky a ukázku zbraní v rámci střeleckého trenažéru. Celý den se nesl v duchu radosti a veselých výrazů ve tvářích jednotlivých účastníků tábora a byl zakončen společným obědem v Restauraci U krále Jana Lucemburského.


Text a foto: kpt. Václav Lošek, Skupina přípravy potápěčů

Vydal/a: 
Monika Nováková (27. Srpen 2019)