Vojenskou přísahu ve Vyškově složilo bezmála 200 vojínů a vojínek. Mezi nimi i záložníci a dobrovolníci

Vojenskou přísahu ve Vyškově složilo bezmála 200 vojínů a vojínek. Mezi nimi i záložníci a dobrovolníci

Ve čtvrtek 29. srpna se uskutečnila v areálu kasáren Dědice slavnostní vojenská přísaha. Tu složila bezmála dvoustovka žáků kurzů základní přípravy u Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) ve Vyškově.

Mezi přísahajícími vojíny a vojínkami byli armádními specialisté, absolventi vojenské střední školy, ale i noví příslušníci aktivní zálohy a účastníci dobrovolného vojenského cvičení. Přelet bojového letounu, bojový prapor Velitelství výcviku-Vojenské akademie v rukou Čestné stráže Posádkového velitelství Praha, slova přísahy, státní hymna, přítomnost těch nejbližších, ale i významných hostů … to vše umocňovalo slib věrnosti České republice, slib zavazující k plnění vojenských povinností.

Mimořádnost okamžiku složení přísahy vyzdvihl ve svém projevu ředitel Sekce plánování schopností MO generálmajor Jaromír Alan, který mimo jiné zmínil: „Právě přísahou se vojenská profese stává výjimečnou, není to práce, je to poslání. Stejně tak i pro ty z vás, kteří jste brannou povinnost převzali dobrovolně vedle své civilní profese. Při naplnění tohoto poslání si však všichni musíme uvědomovat, že mohou nastat okamžiky, kdy budete muset přinášet oběti a v některých situacích i oběť nejvyšší.“ Vyzdvihl také důležitost aktivní zálohy jako nedílné součásti AČR a právě u záložníků a dobrovolníků navíc ocenil ochotu věnovat volný čas přípravě na aktivní pomoc naší republice a jejím obyvatelům v případě nouze.

Součástí programu pak bylo předání absolventských certifikátů 80 záložníkům a 15 dobrovolníkům, pro které šestitýdenní kurz přísahou vyvrcholil. Armádní specialisté i absolventi střední školy mířící k útvarům a zařízením AČR ve svém kurzu základní přípravy ještě dále pokračují. Spolu s nimi právě ve Vyškově absolvují dvouměsíční základní přípravu ještě čtyři stovky nově přijatých studentů Univerzity obrany. Ty čeká složení vojenské přísahy až v říjnu.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (29. Srpen 2019)