Vojenský výcvik sportovců ASC DUKLA Praha

Vojenský výcvik sportovců ASC DUKLA Praha

Od pondělí 26. do úterý 27. října 2016 se uskutečnila ve vojenském výcvikovém prostoru Březina, pod organizací Velitelství výcviku – Vojenské akademie, vojenská odborná příprava příslušníků Armádního sportovního centra (ASC) Dukla Praha.

Na jedné straně jsou to sportovci, ale od jiných se liší tím, že jsou zároveň vojáci. A tak každoročně přijíždí do Vyškova na dvoudenní vojenskou odbornou přípravu, jejíž náplň je vždy jiná. Letos tak 28 vojáků z povolání ASC Dukla, mezi nimiž byly i dvě ženy, absolvovalo pod vedením instruktorů Centra základní přípravy taktiku, střeleckou přípravu a nechyběla ani topografická či OPZHN.

Dopoledne prvního dne tak sportovci po vystrojení vším potřebným strávili na taktickém průpravném cvičišti, kde cvičili boj s tanky a obrněnými vozidly, který zahrnoval boj s tanky z okopu, boj s tanky náskokem na pancíř a zatemnění průzorů, boj s tanky na komunikaci a také překonání bojovníka tankem.

V odpoledních hodinách se pak přesunuli na další, tentokrát střeleckou část do prostor Pěchotní střelnice. Zde absolvovali nejprve nácviky s novými zbraněmi, tedy s univerzální puškou CZ BREN 805 a pistolí CZ 75 PHANTOM a poté vlastní střelby. A nezbytnou součástí střelecké přípravy bylo také házení ručních granátů.

Po večeři polním způsobem jim vyškovští připravili ještě výcvik zaměřený na noční pohyb (manévr) po bojišti pod palbou nepřítele a také přesun podle mapy do Srubového tábora, kde přenocovali.

Další den, tedy v úterý dopoledne pak příprava vyvrcholila výcvikem zaměřeným na překonávání kontaminovaného prostoru na překážkách cvičiště zápalných látek. Překonávání tzv. Ohňové dráhy předcházela kontrola ochranných masek na těsnost.

Na výcvik sportovců, mezi nimiž byla celá řada úspěšných reprezentantů ČR, čerstvých olympioniků, včetně medailistů, zavítal také zástupce náčelníka Generálního štábu – náčelník štábu generálporučík František Malenínský, jehož zásluhou se takovýto výcvik sportovců ASC Dukly Praha odehrává již pátým rokem.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA
Foto: kapitánka Monika Nováková, Ing. Vladimír Bezděk CKIT VeV – VA

Sportovci zkusili střelbu i noční pohyb

S oštěpem by se v boji jistě neztratil, ale ve vojenském prostoru Březina na Vyškovsku se praporčík Vítězslav Veselý učí používat i jiné zbraně. Cvičení se zúčastnilo dalších 28 sportovců, kteří mají v Armádním sportovním centru Dukla smlouvy jako vojáci z povolání, mezi nimi i medailisté z OH skifař Ondřej Synek, kajakář Josef Dostál či moderní pětibojař David Svoboda.

Včera měli sportovci na programu boj s tanky a obrněnými vozidly, nácvik střelby z pušky i pistole, házení ručních granátů a noční pohyb pod palbou nepřítele. Po noci ve srubovém táboře čeká dnes účastníky cvičení tzv. ohňová dráha, tedy cvičiště zápalných látek.


(Právo, 27.9.)

 

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti i pro vojáky sportovce Dukly

Přibližně 30 vojáků z povolání Armádní sportovního centra Dukla, mezi nimiž byli i účastníci LOH v Riu na konci září opět tvrdě trénovali. Jenže nikoliv v dresech, ale v maskáčích pod vedením armádních instruktorů.

Ve vojenském prostoru jmenovitě a s hodnostmi kapitán Ondřej Synek a praporčíci Josef Dostál, Vítězslav Veselý, Filip Dvořák, Jaroslav Radoň, David Svoboda, Pavel Maslák, Jakub Holuša, dále nadporučík Jan Štěrba, desátník Lukáš Trefil, nadrotmistři Jonáš Kašpar, Marek Šindler a Lukáš Melich, na konci září opět tvrdě trénovali. Jenže nikoliv v dresech, ale v maskáčích pod vedením instruktorů Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy bojovou přípravu.

Vojáci, které zná veřejnost z atletických kolbišť, z vodních ploch a kanálů nejprve někde na Moravě prodělali na taktickém průpravném cvičišti boj s tanky a obrněnými vozidly, při kterém proběhla zaměstnání jako například boj s tanky z okopu, boj s tanky náskokem na pancíř a zatemnění průzorů, boj s tanky na komunikaci a překonání bojovníka tankem.

Po taktické přípravě se pak sportovci v maskáčích přesunili na střeleckou přípravu, kde v prostoru pěchotní střelnice absolvovali nácvik střelby z útočné pušky CZ BREN 805, pistole CZ 75 PHANTOM a házení ručních granátů.

Součástí prvního náročného dne na vojenském cvičišti byl také noční pohyb, chcete-li manévr po bojišti pod palbou nepřítele a přesun podle azimutu. Příslušníci ASC Dukly Praha na závěr přenocovali v prostoru Srubového tábora vojenského prostoru Březina.Ve výcviku armádní sportovci pokračovali ještě následující den.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti i když tím bojištěm pro sportovce Dukly jsou zase cvičiště. Málo se ví, že v Armádním sportovním centru Dukla mají nejlepší sportovci-medailisté světových soutěží možnost stát se vojáky z povolání a mohou se účastnit i mezinárodních soutěží Mezinárodní rady vojenského sportu CISM (Conseil International du Sport Militaire).

Z celkového počtu třiceti vojáků z Dukly se jich 13 nominovalo do Ria a vybojovalo 4 olympijské medaile – stříbro a tři bronzy. Z celkových 15 českých medailistů se na zisku cenných kovů podílelo 6 vojáků.

Mezinárodní rada CISM vydala po ukončení olympiády seznam vrcholových sportovců – vojáků soutěžících na LOH 2016, jejich medailové zisky i pořadí úspěšnosti mezi armádami jednotlivých zemí.

Celkem závodilo 681 vojáků a 110 si jich odvezlo olympijskou medaili (33 zlatou, 37 stříbrnou a 40 bronzovou). Armádní sportovci Dukly se podle počtu medailí umístili na výborném 6. místě z třiadvaceti zemí, ve kterých alespoň jeden reprezentant dostal medaili. V poměru počtu vojáků a zisku medailí jsou však naši armádní sportovci nejúspěšnější ze všech zemí.


(prvnizpravy.cz, 28.9.)

Vydal/a: 
Monika Nováková (30. Září 2016)