Vojenský výcvikový prostor Libavá má nové cvičiště řízení kolové techniky. To navyšuje další schopnosti ve výcviku řidičů

Vojenský výcvikový prostor Libavá má nové cvičiště řízení kolové techniky. To navyšuje další schopnosti ve výcviku řidičů

Symbolické přestřihnutí pásky k zahájení provozu ve středu 9. září provedli za účasti dalších významných hostů ředitel Sekce rozvoje sil MO generálmajor Ivo Střecha a velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) ve Vyškově brigádní generál Radek Hasala.

Právě do kompetence vyškovských totiž spadá nejen rozvoj všech vojenských výcvikových prostorů, ale rovněž příprava řidičů vozidel ozbrojených sil v Armádě České republiky. Ti tak u Centra dopravní výchovy VeV-VA prochází nejprve základní odbornou přípravou řidiče vozidla ozbrojených sil, která navazuje na získané národní řidičské oprávnění se zaměřením na samostatné a spolehlivé ovládání vozidla a provádění jeho údržby v podmínkách AČR. „Znalosti a dovednosti řidičů jsou prohlubovány řidičskou praxí a zdokonalovacím výcvikem, přičemž k získání dalších specifických dovedností pak slouží speciální příprava,“ vysvětluje major Jaroslav Omelka z Centra dopravní výchovy a dodává, že jde o schopnost diferencování zvláštností konkrétní činnosti, jako například přeprava nebezpečných věcí, řízení vozidla s právem přednostní jízdy, příprava pro plnění úkolů v zahraniční operaci, překonávání vodní překážky plavbou, řízení vozidla na površích se sníženou adhezí či řízení vozidla v extrémním terénu.

K tomu je tedy nezbytné mít k dispozici nejen nejpoužívanější armádní výcvikovou techniku, speciálně uzpůsobenou pro přípravu řidičů, či odborně připravený personál tvořící několik desítek učitelů, instruktorů, řidičů-cvičitelů a technických specialistů, ale i rozsáhlou učebně výcvikovou základnu, zahrnující speciální učebny, řezy, modely, či trenažéry speciální a bojové techniky, ale samozřejmě také řadu speciálních cvičišť. A na cestě k profesionalitě armádních řidičů Vyškovští rozhodně nezahálí.

V loňském roce tak ve Vyškově přibyl řidičský polygon pro nácvik jízdy v extrémním terénu pro zabezpečovací a kolová bojová vozidla a nyní další na Libavé. V čem je jiný a v čem je jeho přínos? „Jde o cvičiště, které jsme pouze rekonstruovali z původního, vytypovaly se nejvhodnější překážky a ty pak byly upraveny k současným trendům a potřebám v přípravě řidičů,“ vysvětluje generál Hasala a zdůrazňuje, že vybudováno bylo svépomocí, tedy bez vyšších nákladů, za podílu BIS, Střediska obsluhy výcvikových zařízení Libavá, Centra dopravní výchovy VeV-VA, olomouckých ženistů, ale i 7. mechanizované brigády, jejíž řidiči zde při slavnostním otevření předvedli své umění. „Příprava řidičů ve Vyškově je zaměřena na jejich individuální přípravu a nové cvičiště na Libavé posouvá tyto individuální dovedností na další úroveň, a to úroveň taktickou. To znamená, že dovednosti získané na cvičišti ve Vyškově tak díky rozsáhlosti cvičiště na Libavé budou navázány na taktickou činnost celých jednotek. Svým charakterem však může sloužit i k individuálnímu výcviku řidičů pod řízením vyškolených instruktorů útvaru,“ dodává v závěru generál Hasala.

Více Vám přinášíme v reportáži Karla Rožánka z České televize zde:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/220411000100913/...


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: o.z. Petr Hrušecký, Centrum dopravní výchovy VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (11. Září 2020)