Vstupní brána do armády: Do zeleného se převléklo dalších více než šest stovek civilistů

Vstupní brána do armády: Do zeleného se převléklo dalších více než šest stovek civilistů

Začátek dubna patří u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově již tradičně druhému nástupnímu termínu kurzů základní přípravy, a to jak pro nováčky AČR, tak Aktivní zálohy.

Obě tyto skupiny, složené z uchazečů, kteří splnili všechny vstupní podmínky a testy, budou nyní usilovat o zvládnutí vzdělávacích i výcvikových aktivit vedoucí k základním vojenským dovednostem a schopnostem potřebných k přežití vojáka na bojišti. Rekruti, tedy budoucí vojenští profesionálové 3 měsíce a nováčci Aktivní zálohy Ozbrojených sil 6 týdnů.

V rámci náboru splnili vše potřebné, ale přesto to zatím neznamená, že pro poslání vojáka jsou ti praví. To plně prověří až následující tvrdé týdny v zeleném a adaptace na armádní prostředí. Fyzická zdatnost, psychická odolnost při extremní zátěži, smysl pro týmovost, odhodlání, trpělivost, odvaha, sebekázeň… Ne každý je pro specifickou práci v armádě vhodný.

„Zájem Čechů o službu v armádě je velký, včetně žen, ale vysoké procento uchazečů odpadne již při vstupním lékařském vyšetření, a to jak ze zdravotních důvodů, tak psychické nezpůsobilosti, a další část je vyřazena z důvodu nezvládnutí fyzických testů,“ vysvětluje náčelnice Odboru doplňování personálu Agentury personalistiky plukovnice Lenka Šmerdová. Další síto pak představuje kurz základní přípravy. „Ne všichni jsou schopni splnit kritéria všech jeho fází, od testů až po komplexní polní výcviky a někteří jej v průběhu sami vzdají, ať už z osobních či zdravotních důvodů,“ doplňuje podplukovník Jiří Studničný, náčelník Centra základní přípravy.

Letos má armáda za cíl přijmout dva tisíce nových vojenských profesionálů, které pro službu v ní, na samotném startu kariéry vojáka, připravují instruktoři Centra základní přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie, posílení o další zkušené instruktory napříč celou AČR. Ti nejčerstvější adepti vojenského řemesla by se veřejnosti měli představit 5. května v rámci složení slavnostní vojenské přísahy na náměstí T. G. Masaryka ve Vyškově.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA
Foto: kpt. Mgr. Monika Nováková a Hana Jurčová, CKIT VeV – VA


Tento běh kurzu základní přípravy je specifický tím, že z jeho celého průběhu natáčí Česká televize několikadílný dokument „Provedu“. Ten sleduje několik hlavních hrdinů, mužů i žen, na jejich cestě za snem stát se vojenským profesionálem.

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. Duben 2016)