VUT Junior opět s účastí našich chemiků

VUT Junior tradičně s účastí našich chemiků

V sobotu 9. března se uskutečnila již tradiční akce, pořádaná Vysokým učením technických (VUT) Brno a Ústavem soudního inženýrství, jejímž cílem je popularizace vědy. Její nedílnou součástí se stali i příslušníci Úseku přípravy chemického vojska Odboru profesní přípravy VeV-VA.

„Chemici“ se ve svém vystoupení zaměřili na Zbraně hromadného ničení (ZHN) a současnost, konkrétně na vzrůstající tendence v používání bojových chemických látek (BCHL) – teroristický útok v tokijském metru (1995), opakované použití BCHL v ozbrojeném konfliktu v Sýrii, útok látkou VX na Kim Čong-nama (letišti v Kuala Lumpuru, 2017), či známý útok látkou A-234 (novičok, Salisbury, 2017). V oblasti jaderných zbraní byla na žádost pořadatelů nastíněna východiska problematiky Severní Koreji a její denuklearizace, Smlouva 6+2 o iránském jaderném programu či v neposlední řadě i problematika vypovězení Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) mezi USA a Ruskou federací.

V závěrečné části byly prezentovány širokému auditoriu přístroje pro dozimetrickou a chemickou kontrolu používané v AČR a také prostředky individuální ochrany. Nedílnou součástí byl i prostor pro všetečné dotazy „mladých vědců“ a mimo to, si někteří, v míře menší, vyzkoušeli i prostředky individuální ochrany a práci v nich. Akce VUT junior si v minulých letech vyrobila značné renomé, což bylo důvodem, proč se jí zúčastnila mladá generace takřka z celé České republiky.


Text: nrtm. Ing. Bronislav Prokop, Úsek přípravy chemické vojska

Foto: nrtm. Bc. Veronika Richter, Úsek přípravy chemického vojska

Vydal/a: 
Monika Nováková (12. Březen 2019)